Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XVI a. knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos XVI a. knygos Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose
Alternative Title:
16th century books from the library of the Evangelical Reformers Synod in the holdings of the Rare book department of the Wroblewski library of the Lithuanian academy of sciences
In the Journal:
Keywords:
LT
16 amžius; 20 amžius. 1940-1990; Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Bibliotekos / Libraries.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje struktūriškai, su tikslingais, informatyviais komentarais, taip pat pasitelkiant to meto kontekstą apžvelgtos XVI a. Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygos, dabar saugomomis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Retų spaudinių skyriaus fonduose.Vilniaus sinodo bibliotekos svarbą atskleidžia autorės pateiktas išsamus istorinis įvadas apie šią biblioteką. Seniausiai įkurtoji (1557 m.) Lietuvos biblioteka (18564 tomai sutvarkytų knygų, keliolika tūkstančių rankraščių ir laiškų, kitų vertybių) 1941 m. buvo perduota naujai įsteigtai Mokslų akademijai ir jos bibliotekai, kurios pagrindą sudarė Valstybinė Vrublevskių biblioteka. Artėjant antrajam pasauliniam karui ypatingai vertingi Vrublevskių bibliotekos rinkiniai buvo išvežti į Sovietų Sąjungą. Kad toks likimas neištiktų Sinodo bibliotekos, kaip spėjama, ji buvo išslapstyta įvairiose vietose. Karo pabaigoje spaudoje pasirodęs pranešimas, kad vokiečiai besitraukdami sudegino Sinodo biblioteką iki šiol nepaneigtas, tačiau straipsnio autorė tuo abejoja. Dalis Vilniaus evangelikų reformatų sinodo bibliotekos knygų tyliai pateko Žygimantų gatvėn, į dabartinius Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos rūmus, ir, jų specialiai neišskiriant, buvo sutvarkytos chronologine tvarka pagal amžius bendrai su kitomis knygomis. 2007–2009 m. buvo peržiūrėtos de visu visos XVI a. Vakarų ir lituanikos fonduose esančios knygos ir pagal antspaudus, lipdes ir įrašus nustatyta, kurios iš jų priklausė Vilniaus evangelikų reformatų sinodo ir Slucko gimnazijos bei bažnyčios bibliotekoms. Jos visos buvo aprašytos bibliotekos elektroniniame kataloge, sudarytas abėcėlinis saugomų veikalų sąrašas. Jame yra 518 įrašų.Reikšminiai žodžiai: 16 amžius; Antrasis pasaulinis karas, 1939-1945 (World War II); Biblioteka; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMA Vrublevskių biblioteka; LMAVB; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences); Proveniencijos; Retos knygos; Vilniaus Evangelikų Reformatų Sinodo biblioteka; Vilniaus evangelikų reformatų sinodas; Library; Library of the Lithuanian Academy of Sciences; Provenances; Rare books; The 16th century; The World War II; The library of the Vilnius Evangelical Reformers Synod; Vilnius Evangelical Reformers Synod.

ENThis article examines the fate of the oldest library in Lithuania, founded in 1557 at the Vilnius Evangelical Reformers Synod On February 20, 1941 the library of the Vilnius Evangelical Reformers Synod was handed over to the newly founded Library of the Lithuanian Academy of Sciences; however, there had not been enough time to integrate the Synod Library’s collections into the new holdings before the start of the World War II Near the end of the war, a rumor was started that the Hitler’s army, while retreating from Vilnius, set afire and destroyed the Synod Library Nonetheless, some books bearing the stamps of the library of the Vilnius Evangelical Synod have been discovered in the Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences The article describes only the 16th century Synod books and discusses their topics, authors, publishers and inscriptions left by readers. [text from author]

ISSN:
1648-9772
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33897
Updated:
2018-12-17 13:08:11
Metrics:
Views: 14    Downloads: 3
Export: