Rūta Šimonytė-Žarskienė. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rūta Šimonytė-Žarskienė. Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje: recenzija
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 288-291
Recenzuojama knyga: Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje 2003 211 p.
Summary / Abstract:

LTRecenzijoje pristatoma ir išanalizuojama naujai pasirodžiusi knyga – Rūtos Šimonytės–Žarskienės monografija „Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje“, išleista Vilniuje, Lietuvių literatūros ir tautosakos institute. Pristatomos knygos tyrimų objektas yra skudutis, kuris pats, kaip instrumentas, jo gamyba, derinimas ir juo atliekamos muzikos repertuaras bei kilmė monografijoje tapo atspirties tašku, jungiančiu lietuvių, pietų rusų, Permės komių, taip pat ir tolimesnių tautų muzikavimo daugiavamzdėmis dūdelėmis tradicijas. Teigiama, kad knyga stebina savo problematikos platumu ir sukauptų faktų gausa. Recenzijoje pastebima, kad analizuodama skudučių muzikos repertuarą, seniausia, pagrindine skudučių repertuaro dalimi laikydama polifoninę muziką (sutartines), tyrėja R. Žarskienė įsiterpia į polifoninės muzikos tyrėjų tarpą. Džiaugiantis nauja monografija, drauge pastebima, kad šioje naujoje knygoje yra daug labai diskutuotinų temų, kilusių dėl itin didelio monografijos autorės darbo užmojo. Ypač daug abejonių kelia tyrimams pasirinkta teritorija – šiaurės rytų Europa, kuri neapima visos atitinkamos tradicijos arealo. Knygoje lieka neatsakytas ir klausimas apie sinkretinės polifoninės muzikos etnogenezę. Recenzijoje aptariamos ir atskiros diskutuotinos monografijos temos, pvz., skudučių muzikos ir paukščių balsų ryšio išplėtojimas iki totemizmo temos, skudučiavimo bei moterų ryšio analizė ir kt.Reikšminiai žodžiai: Europa; Repertuaras; Skudutis; Skudučiai; Sutartinės; Šiaurės rytų Europa. etnomuzika; Archangel; Ethnomusic; Europe; Glees; North-Easten Europe; Pan-pipes; Repertory.

ENThe review presents and analyses the monograph “Skudučiavimas šiaurės rytų Europoje” [Multi-Pipe Whistle Playing in North-Eastern Europe] by Rūta Šimonytė-Žarskienė, published in Vilnius, the Institute of Lithuanian Literature and Folklore. The object of the research is a multi-pipe whistle skudutis; this musical instrument, its production, tuning and repertoire as well as the origins are the starting point in the monograph, combining the traditions of multi-pipe playing of Lithuanians, Southern Russians, Perm Komi and more distant nations. The book is interesting in the wide range of problems covered and the abundance of facts. The review notes that by analysing the repertoire of multi-pipe whistle music and considering polyphonic music (sutartinė) to be the oldest and main part of skudutis repertoire, Žarskienė could be attributed to the group of researchers of polyphonic music. The reviewer welcomes the monograph yet observes that it contains many arguable topics due to a considerable scope set by the author. The territory chosen for the research, i.e. North-Eastern Europe, which does not cover the entire areal of the respective tradition, is particularly doubtful. A question about the ethnogenesis of syncretic-polyphonic music remains unanswered. The review discusses separate arguable topics of the monograph, e.g. elaboration on the relationship between the skudutis music and birdsong to the theme of totemism, the relationship between multi-pipe whistle playing and women, etc.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33889
Updated:
2018-12-17 11:25:57
Metrics:
Views: 20
Export: