Laimės laiško pokyčiai moderniojoje komunikacijoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Laimės laiško pokyčiai moderniojoje komunikacijoje
Alternative Title:
Changes of the chain letters in the modern communication
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 138-164
Keywords:
LT
Internetas / Internet; Epistoliarinė literatūra / Epistolary literature; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami raštu, internetu ir SMS žinutėmis siuntinėjamų laimės laiškų tekstai, vaizdiniai jų komponentai bei šių laiškų tekstams artimi kitų žanrų kūriniai. Siekiama išsiaiškinti žanro raidos tendencijas. Tirta suaugusių žmonių, daugiausia turinčių aukštąjį išsilavinimą, elektroniniu paštu siuntinėtų laimės laiškų kolekcija (beveik penkiasdešimt laiškų, sukauptų 2002-2004 m.). Jie yra dvejopi - laiškų tekstai ir laiškai, kurti panaudojant daugialypės terpės galimybes. Silpnėjant tikėjimui laimės laiško galia, jis iš maginio religinio reiškinio pamažu mutuoja didaktinių ir pramoginių folkloro žanrų link. Griežtai apibrėžtas maginio etiketo kodeksas keičiamas rekomendacijomis, siūlomi draugiškumo testai. Šiuolaikiniuose variantuose ryškūs struktūriniai pakitimai: itin išauga pagrindinio, anksčiau laikyto magišku, teksto apimtis, nyksta pasakojimai apie tinkamo ir netinkamo elgesio pasekmes. Labai marga laimės laiškų tematika. Į juos dedama įvairiausių literatūros ir folkloro tekstų, komponuojamų gana laisvai. Taip siekiama išryškinti pagrindinę laiško mintį. Dažniausiai tai būna tarpusavio supratimo ir draugystės idėjos. Galimi laiškai, propaguojantys visuomenines, religines ar politines pažiūras. Pažymėtina, kad šiuolaikiniai laimės laiškai linkę varijuoti labiau negu tradiciniai. Tai lemia ne tik susilpnėjęs ar išnykęs draudimas tekstus kaip nors keisti, bet ir laisva laiško kompozicija bei galimų vertimų stilistiniai svyravimai. Panašūs pokyčiai būdingi daugeliui šiuolaikinio folkloro žanrų. Jie rodo bendrus folklorinio ir literatūrinio kūrinio kaitos dėsnius besiformuojančioje postfolklorinėje tradicijoje.Reikšminiai žodžiai: Grandininis laiškas; Internetas; Laimė; Laiškai; Postfolkloras; Šiuolaikinis folkloras; Chain letter; Contemporary folklore; Fortunately; Internet; Mail; Post-folk.

ENIn the focus of the present article there is collection of a chain mail, accumulated by the author in 2002-2004. These letters have been written by literate adults. While examining this material, the author attempts to grasp the modern tendencies of the genre development. He concludes these creations to be of cosmopolitan nature, often of a literary origin, so far displaying no national features whatsoever. As belief in the magical power of these letters weakens, the genre gravitates towards didactics and entertainment. Courteous appeals not to break the chain replace the formerly strict code of the magical etiquette. Recommendations to spread the received letter further become the main differential feature of the chain mail. The textual structure of the letters also changes: e.g., the main text expands at the expense of the former magical one, stories describing negative consequences of the wrong treatment of the letters gradually disappear. Prohibitions against changing the text also disappear; therefore the letters grow more varying, incorporating numerous authorized texts as well as injections from various folklore genres. Appeals to mutual understanding and friendship are very popular, therefore some letters should be called "friendship" letters rather than "good fortune" ones. The above-mentioned changes are anything but idiosyncratic ones in the general perspective of the modern internet lore; they illustrate universal patterns of creativity in the emerging post-folkloric tradition. [From the publication]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33852
Updated:
2018-12-17 11:25:55
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: