Gyvatės ryšys su gyvybe ir jos atsiradimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvatės ryšys su gyvybe ir jos atsiradimu
Alternative Title:
Associations of snake with life and its origins
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 28, p. 70-77
Keywords:
LT
Mitologija / Mythology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami gyvatės ir žalčio mitiniai vaizdiniai lietuvių žodinėje tradicijoje, ypatingą dėmesį skiriant siužetams, atspindintiems šių vaizdinių ryšį su gyvybės atsiradimo aiškinimais. Darbe siekiama išskirti sakmėse ir tikėjimuose gyvatės koreliaciją išlaikiusią struktūrą, paaiškinti jos prasmę, analizuojant pačios struktūros variantus ir konteksto modifikacijas. Gyvatė – būdingas pirmykštės sąmonės vaizdinys, turintis glaudų ryšį su ankstyvuoju mitologijos sluoksniu, kuris neretai kvalifikuojamas kaip chtoniškasis jos periodas. Gyvatė ir žaltys – gyvybės simbolis, jos inkarnacija zoomorfinėje žemės galias išreiškiančioje būtybėje. Tokiam gyvatės koncepto formavimuisi galėjo daryti įtakos realios fizinės šių gyvūnų savybės: periodiškas jų atsinaujinimas išsineriant iš odos, vislumas, nepaprastas gajumas. Gyvatės ryšys su gyvybės fenomenu įvairiopas ir nevienareikšmis. Gyvatė – tai gyvybės teikėja, stimuliuotoja, o kita vertus, ir gyvybės naikintoja. Žmonių sąmonėje ji įtraukiama į gyvybės radimosi paslapties sferą. Žaltys daugiau siejasi su vyriškąja sfera ir vyro funkcijomis pradedant gyvybę, o gyvatė – su moters pasauliu ir jos kreatyvine paskirtimi bei pačiu kuriamuoju gyvybės aktu – gimdymu ir naujos gyvybės atėjimu į pasaulį. Gyvatė yra glaudžiai tarp savęs susijusių žemės ir žmogaus pasaulių tarpininkė, perduodanti žmogui nemažą dalį ir savo pačios galių, žemiškojo vitališkumo potenciją.Reikšminiai žodžiai: Tautosaka; Gyvatė; Gyvatė, žaltys, gyvybė, gimimas; Gyvybė; Tautosaka; Mitologija; Žaltys; Folklore; Grass-snake; Grass-snake, lithuanian folklore; Life; Mythology; Serpent; Snake, whipshake, life, birth.

ENSnake and serpent are symbols of the earthly life, the zoomorphic manifestations of the chthonic vitality. Formation of such concept of snake could be influenced by real physical features of these reptilians, such as their ability of periodical renewal by sloughing off the exuviae, their exceptional prolificacy and vitality. Associations of snake with phenomenon of life are manifold and polysemantic. The snake is regarded both as a giver and fosterer of life and as its destroyer. In human consciousness, it gets incorporated into the mysterious sphere of the origins of life as one of the possible factors facilitating explanation of these origins. Here, the functions of serpent, or the grass-snake (Lit. žaltys), as the exciter of the male sexuality, ensuring the ability of insemination, and therefore, the continuity of life, get especially prominent. Thus, it is possible to note closer associations of the serpent with the masculine sphere and the male role in the beginning of life, whereas the snake is closely related to the feminine world and the creative role of females as the birth givers and bringers of the new life into the world. The snake acts as mediator between the closely related worlds of humans and earth, passing onto humans a considerable share of its own powers together with its potential of the earthly vitality. [text from author]

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33842
Updated:
2018-12-17 11:25:53
Metrics:
Views: 47    Downloads: 10
Export: