Responsibility development in practical foreign language classes

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Responsibility development in practical foreign language classes
Alternative Title:
Atsakomybės ugdymas komunikacinėse pratybose
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication; Studentai / Students; Ugdymas / Education.
Summary / Abstract:

LTAtsakomybė turėtų būti ugdoma kiekviename mokymo proceso žingsnyje. Atsakomybės ugdymo teorijose akcentuojamas tarpusavio bendravimo aspektas kaip komunikacinės kompetencijos ugdymo pagrindas. Atsakingumas – sudėtinga charakterio savybė, kurią apibūdina pilietinės savimonės susiformavimas, gilus savo teisių ir pareigų suvokimas, savo noru jų vykdymas ir reikalavimas šito iš kitų. Šiame darbe nagrinėjamos aktyvaus mokymo galimybės ugdant atsakingumą komunikacinėse pratybose, pateikiama atsakingumo samprata. Ištirti atsakingos asmenybės bruožai, darantys lemiamą įtaką atsakingumui ugdyti. Atlikta studentų poreikių studijuoti užsienio kalbą, jų mokymosi motyvų, kalbos įgūdžių, būtinų jų profesinei karjerai analizė. Nustatyti mokymosi bendradarbiaujant privalumai bei efektyviausi užsienio kalbos mokymosi metodai atsakingumui ugdyti. Dauguma studentų (43%) nurodo, kad pagrindinis užsienio kalbos mokymosi motyvas yra nauda profesinei karjerai. Kai kuriems užsienio kalba reikalinga kasdieninėje veikloje ir akiračiui plėsti. Dėstytojas užsienio kalbų mokymo procese turi apjungti asmenybės tobulinimą ir komunikacinio kalbų mokymo aspektus, kad galėtų išugdyti autentišką, atsakingą asmenybę. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atsakinga asmenybė; Atsakingos asmenybės ugdymas užsienio kalbos pamokose; Atsakomybė; Komunikacinės pratybos; Komunikatyvi pamoka; Studentai; Ugdymas; Communicative class; Development; Practical foreign language classes; Responsibility; Responsibility development in foreign language classes; Responsible personality; Students.

ENArticle deals with the problem of responsibility development in communicative class activity. The paper gives the review of the concept of responsibility and reveals its characteristic features. The survey of students‘ opinions helps to identify possibilities of responsibility development in classess. The characteristic features of a responsible personality that have determining influence on responsibility development are discussed. Students‘ needs for foreign language studies, their motives of learning and skills necessary in professional carrier are analyzed. The advantages of teamwork and the foreign language learning methods that are the most effective ones for responsibility development are determined. Questionnaires (range and nominal scales) have been used for the data collection. The investigation leads to the conclusion that students are to be incouraged to participate in the teaching – learning process more actively and assess their own needs. [From the publication]

ISSN:
2029-0497
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33837
Updated:
2020-03-23 19:53:08
Metrics:
Views: 10
Export: