Computer linguistics and pragmatics

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Computer linguistics and pragmatics
Alternative Title:
Kompiuterinė lingvistika ir pragmatika
Keywords:
LT
Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon; Leksikografija / Lexicography; Rusų kalba / Russian language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTKompiuterinė lingvistika - tai įvairiausių krypčių kalbotyros tyrimai, kuriems reikia nepaprastai daug parengiamųjų ir statistinės analizės pastangų. Šiame kontekste pragmatika suvokiama ne tik kaip specialistų santykis su kalba, bet ir taikomieji lingvodidaktikos ar glotodidaktikos tyrimo rezultatų aspektai. Lingvistinės statistikos metodais buvo išanalizuota bendrojo lavinimo nehumanitarinio ciklo mokymo priemonės (fizikos vadovėlio) leksika ir terminija. Tai aktuali didaktikos problema mokinių žodyno ugdymo aspektu. Buvo siekiama nustatyti pavartotos leksikos funkcionavimo dažnumus konkrečios disciplinos tekstuose (sudaryti žodinį registrą) kalbos leksinės sistemos atžvilgiu. Išanalizuoti fizikos vadovėlio mokomieji tekstai: juose iš viso pavartoti 41525 žodžiai ir jų formos. Sudarytame ir leksikografiškai sutvarkytame žodyne yra tik 3050 skirtingų žodžių. Iteracijos indeksas (žodžių vartojimo mokymo tekstuose ir žodyno apimties skaičių santykis) lygus 13,6; kiekvienas žodis vidutiniškai pasikartoja 13-14 kartų. Tai rodo tekstų leksinę įvairovę: kuo šis skaičius mažesnis, tuo tekstų leksika įvairesnė. Gretinamoji lingvostatistinė analizė buvo parengta lietuvių, anglų, latvių, rusų kalbų leksinės sistemos (žodžių dažninio vartojimo) pagrindu. Leksikos statistinės analizės rezultatai teikiami keturiose lentelėse ir viename grafike. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Glotodidaktika; Gretinamoji lingvostatistinė analizė; Kompiuterinė lingvistika; Leksika; Leksikografija; Leksinė sistema; Pragmatika; Statistinė analizė; Terminologija; Comparative linguostatistical analysis; Computer linguistics; Glotodidactics; Lexical system; Lexicography; Lexsis; Pragmatics; Statistical analysis; Terminology.

ENThe article 'ComputerLinguistics and Pragmatics' is linguistic research of every aspect requiring serious preparatory and statistical analysis efforts. In this context perception of the pragmatics includes relation of specialists to the language as well as the applied aspects of linguodidactics or glotodidactics research results. Linguistic statistics methods are used to analyze lexis and terminology in educational book for nonhumanitarian subject of general education (Textbook of Physics). It is an important problem of didactics in the aspect of students' vocabulary development. The investigation aims to determine the frequencies of the used lexis functioning in texts of concrete subject in respect of the language lexical system. The analysis focuses on the educational texts of the Textbook of Physics: in total the texts had 41525 words and their forms. The lexicographically organized vocabulary has only 3050 different words. The iteration index (ratio of the numbers indicating the use of words in the educational texts and size of the dictionary) is 13,6; on average each word repeats 13-14 times. This shows lexical diversity of the texts: the smaller this number, the higher diversity. The comparative linguostatistical analysis is based on the lexical system (frequency use of words) of the Lithuanian, English, Latvian and Russian languages. The results of statistical lexical analysis are presented in four tables and one figure. [From the publication]

ISSN:
2029-0497
Related Publications:
Tekstynų lingvistika : teorija ir praktika / Rūta Marcinkevičienė. Darbai ir dienos. 2000, t. 24, p. 7-64.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33835
Updated:
2016-08-21 10:05:48
Metrics:
Views: 27
Export: