Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu : casus przekładów

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Recepcja literatury polskiej na Litwie w ostatnim piętnastoleciu: casus przekładów
Keywords:
LT
Lietuvių literatūra / Lithuanian literature.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio pagrindinis tikslas - aptarti, ar lenkų literatūra yra žinoma ir mėgstama Lietuvoje. Neigiamas atsakymas į šį klausimą reikštų, autorės nuomone, sovietmečio palikimą. Teigiamas - vertėjų ir leidyklų nuopelną pastaraisiais dešimtmečiais. Kadangi per pastaruosius penkiolika metų lenkų literatūros vertimai Lietuvoje neišsiskyrė nei gausa, nei nuoseklia vertimų politika, neįmanomas vienareikšmis atsakymas į pateiktą klausimą, todėl straipsnyje buvo tik apibrėžtos kai kurios ryškios lenkų literatūros vertimų į lietuvių kalbą tendencijos. Autorės nuomone, Lietuvoje didelio susidomėjimo susilaukia tekstai, kurių tematika susijusi su Lietuva (labai ryškus pavyzdys - Adamo Mickiewicziaus ar Czesławo Miłoszo kūryba) ir kai kurie naujausios literatūros reiškiniai. Autorė prieina išvados, jog lenkų literatūra yra įdomi lietuvių skaitytojui tiek, kiek paliečia jam artimas problemas – tampa tarsi veidrodžiu, kuriame įžvelgiamas Lietuvos atspindys. Šis savotiškas dialogas kai kada turi poleminį atspalvį. Lenkų literatūroje (kaip galbūt ir bet kokioje kitoje) ieškoma susikirtimo taškų su savo kultūra, savo problemomis. Šiuolaikiniame gyvenime literatūra kaip tam tikra komunikacinė institucija tapo beveik neprognozuojama. Be to, praradusi tvirtą pagrindą, ji tiesiog turi dėl savęs kovoti. Tie patys procesai yra susiję su literatūrų vertimais. Būtent todėl pastaraisiais metais į lietuvių kalbą verčiami tie lenkų literatūros kūriniai, kurie turėjo didelį pasisekimą Lenkijoje. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: šiuolaikinė lietuvių ir lenkų literatūra; Contemporary Lithuanian and Polish literature.

ENThe main objective of the article is to discuss whether Polish literature is known and liked in Lithuania. In the opinion of the author the negative answer to the said question would mean the Soviet heritage and the positive answer would mean the merit of translators and publishing houses during the later decades. Since during the latter fifteen years, the translations of Polish literature into Lithuanian distinguished by neither abundance, nor the consecutive policy of translation, no unambiguous answer to the said question is possible, therefore the article defined only certain prominent trends of translation of Polish literature into the Lithuanian language. In the opinion of the author, the texts, the subjects of which are related with Lithuania (most prominent examples are works by Adam Mickiewicz and Czesław Miłosz) and certain latest Literary phenomena attain the largest interest in Lithuania. The author comes to the conclusion that the Polish literature is interesting to the Lithuanian reader to the extent is touches upon the relevant problems and it becomes kind of a mirror, reflecting Lithuania. Such peculiar dialogue sometimes is of a polemic character. Points of intersection with the own culture and problems are searched in the Polish literature (as in any other). In the modern life the literature, being a certain communication institution, became almost unpredictable. In addition, upon losing its solid foundation, it has to fight for itself. The same processes are related with literary translations, that is why during the later way the Polish pieces of literature, which had significant success in Poland, were translated into the Lithuanian language.

ISBN:
8387819743
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3382
Updated:
2013-04-28 15:51:46
Metrics:
Views: 13
Export: