Leksiniai anglicizmai lietuvių išeivių JAV kalboje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Leksiniai anglicizmai lietuvių išeivių JAV kalboje
Alternative Title:
Lexical Anglicisms in the Language of Lithuanian Emigrants in the USA
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 193-198
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Migracija / Migration; Leksika. Kalbos žodynas / Lexicon.
Summary / Abstract:

LTLietuviai išeiviai, JAV patekę į daugiakalbę aplinką, susiduria su anglų kalbos ,,kaimynyste“, kuri griauna nusistovėjusią lietuvių kalbos sistemą, daro jai didesnę ar mažesnę įtaką. Straipsnyje aptariami leksiniai anglicizmai lietuvių išeivių kalboje. Tyrimai rodo, kad skiriasi visų trijų lietuvių išeivių bangų leksinių anglicizmų vartojimo laukas, kiekis. Anglų kalbos aplinka griauna nusistovėjusią lietuvių kalbos sistemą – vartojama daug svetimų žodžių, kuriems pridedamos lietuviškos galūnės, priešdėliai, priesagos. Dažnas reiškinys, kad leksiniai anglicizmai yra ne tik lietuvių ir anglų kalbų mišinys, bet kelių kalbų derinys, sumišęs su barbarizmais, žargonybėmis, tarptautiniais žodžiais, todėl tokiai kalbai įvardinti vartojami įvairūs terminai: American Liathuanian, pidgin Lithuanian ir t. t. Nors anglicizmai skverbiasi į lietuvių išeivių kalbą, lietuvių kalbos išlikimą svetur lems ne tik JAV įstatymai, bet pačių išeivių požiūris į savo tėvų, protėvių kalbą. Tai jau įrodė dvi išeivių kartos, sugebėjusios išsaugoti gimtąją kalbą ir tautinį identitetą.Reikšminiai žodžiai: Leksiniai anglicizmai; Lietuvių išeivija; Lietuvių kalba Amerikoje; Lexical anglicism; Lithuanian emigrants; The Lithuanian language in America.

ENLithuanian Emigrants, who found themselves in a multilingual environment in the USA, face the “neighbourhood” of the English language, which attacks the traditional system of the Lithuanian language and has influence on it. The article deals with lexical anglicisms in the language of Lithuanian emigrants. The research shows that the scope and amount of lexical anglicisms differ in the language of the Lithuanian emigrants of all three waves of emigration. The environment of the English language destroys the established system of Lithuanian: numerous foreign words are used with Lithuanian inflections, prefixes and suffixes. It is often the case that lexical anglicisms contain not only a mixture of English and Lithuanian but a combination of several languages mixed with barbarisms, jargon, international words; therefore, various terms are used to refer to such language: American Lithuanian, pidgin Lithuanian etc. Although anglicisms penetrate into the language of Lithuanian emigrants, the survival of the Lithuanian language will depend not only on the legislation of the USA but also on the attitude of emigrants themselves towards the language of their parents and forefathers. Two generations of emigrants have already proven it when they managed to preserve their native language and national identity.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3377
Updated:
2013-04-28 15:51:42
Metrics:
Views: 31
Export: