Žydų muzikinio folkloro Lietuvoje klausimu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žydų muzikinio folkloro Lietuvoje klausimu
Alternative Title:
On the issue of the Jewish musical folklore
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2005, Nr. 4, p. 38-41
Keywords:
LT
19 amžius; Muzika / Music; Tautosaka / Folklore; Žydai / Jews.
Summary / Abstract:

LTDarbo objektas – žydų muzikinis folkloras, užrašytas Lietuvoje 1997 – 2002 m. Tikslas – atlikti dalies Lietuvos žydų liaudies dainų jidiš kalba lyginamąją analizę.Darbe taikomi aprašomasis ir lyginamasis metodai. Atlikus tyrinėjimus iš žydų muzikinio folkloro, užrašyto 1997 – 2002 metais, autorė priėjo išvados, kad turimos dainos jidiš, hebrajų kalbomis tėra tik iki Antrojo pasaulinio karo Lietuvoje gyvenusios žydų bendruomenės etninės kultūros dalies likučiai. Tai, kad žydų muzikinio folkloro nėra išlikę daug, o liaudies muzikantų (klezmerių) kol kas apskritai nepavyko rasti, aiškina kaip genocido, įvykdyto Antrojo pasaulinio karo metais Lietuvoje, pasekmes. 1997 – 2002 m. užrašytas žydų liaudies dainas (didžioji jų dalis jidiš k.) priskiria klasikiniams žydų muzikinio folkloro pavyzdžiams, kurių ištakos glūdi XIX a. ir XX a. pirmojoje pusėje. Jų istorinė vertė kiekvieną dieną auga, o tyrinėtojams keliamas uždavinys toliau rinkti Lietuvos žydų muzikinį folklorą, jį išsaugoti ir tyrinėti.Reikšminiai žodžiai: Etninė muzika; Žydai; Žydų folkloras; Žydų liaudies dainos; Ethnic music; Jews; Lithuanian national minorities; Jewish folklore; Jewish folk songs.

ENThe subject of the study is the Jewish musical folklore, recorded in Lithuania in 1997 – 2002. The target is to perform the comparative analysis of a part of Lithuanian Jews’ folk songs, sung in Yiddish. The study employs the descriptive and comparative methods. Upon performing of the studies of the Jewish musical folklore, recorded in 1997 – 2002, the author came to the conclusion that the songs, available in the Yiddish and Hebrew languages are only remains of the share of ethical culture of the Jewish community, which lived in Lithuania before WWII. The fact that there is not much of Jewish musical folklore in remaining and folk musicians (klezmers) are not found whatsoever can be explained as the results of the genocide, which was performed during the WWII. The Jewish folk songs, recorded in 1997 – 2002 (most in Yiddish) are attributed to classical examples of Jewish musical folklore, the origins of which lie in the 19th and the first half of the 20th century. The historical value of the said songs is growing every day and the researchers are entrusted with the task of continuing the collection, preservation and studying the musical folklore of Lithuanian Jews.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
The Development of multiculturalism from the historical perspective / Vladimiras Gražulis, Liudmila Mockienė. Lithuania towards a multicultural society: experience, issues, and perspectives / Vladimiras Gražulis, Liudmila Mockienė, Tadas Sudnickas, Rūta Dačiulytė. Vilnius: Mykolas Romeris University, 2022. P. 27-134.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3369
Updated:
2018-12-17 11:37:30
Metrics:
Views: 23    Downloads: 10
Export: