Priimtinas, vertingas, bet nepakankamas : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Priimtinas, vertingas, bet nepakankamas: recenzija
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 5, p. 43-46
Recenzuojama knyga: Literatūra : vadovėlis 11-12 klasei. Kn. 1. Nuo raštijos pradžios iki XX amžiaus vidurio. Kaun 438 p
Summary / Abstract:

LTRecenzijos objektas - Viktorijos Daujotytės, Regimanto Tamošaičio, Rūtos Tūtlytės ir Giedriaus Viliūno vadovėlis (Literatūra: vadovėlis 11-12 klasei, Kaunas, Šviesa, 2003), parengtas pagal 2002 m. patvirtintą lietuvių kalbos programą bendrojo lavinimo mokyklų XI-XII klasėms, tiksliau, pirmoji šio vadovėlio dalis. Vadovėlyje aptariamas laikotarpis nuo raštijos pradžios iki XX a. vidurio - tai reikalauja išties nemažos teksto apimties. Siekiama atskleisti kūrinio ryšį su literatūrine epocha (srove), jos vertybėmis ir stilistika, kultūrinėmis ir literatūrinėmis tradicijomis. Moksleiviams pristatomas visuotinės literatūros kontekstas. Gana plačiai aptariant visuotinę Renesanso literatūrą, gana nedaug dėmesio skiriama Lietuvos Renesanso kūriniams, iš tiesų padariusiems nemenką įtaką lietuvių literatūros plėtrai. Literatūros kūrinio analizė vadovėlyje siejama su etiniu, estetiniu, filosofiniu ir visuomeniniu literatūros turiniu, taip integruojant dorinį, meninį ugdymą ir visuomenės pažinimą. Tai pirmas vadovėlis, kuriame aukštesniųjų klasių literatūros kursas nagrinėja lietuvių ir visuotinės literatūros raidą. Tačiau vienuoliktokus ar dvyliktokus mokyti vien iš jo - sudėtinga. Dirbant pagal šį vadovėlį pagrindinis dėmesys turėtų būti skiriamas savarankiškam kūrinių skaitymui ir interpretacijai, jų aptarimui klasėje naudojantis mokytojo parengtais klausimais bei papildoma informacija. Naudojant šį vadovėlį XI-XII klasėse, pedagogams sunku išsiversti be papildomos medžiagos - keleto kitų vadovėlių, kurie pateikia baigiamųjų klasių mokiniui būtinas išsamesnes dalykines žinias tam tikromis temomis.Reikšminiai žodžiai: Literatūros vadovėlis; Literary manual.

ENThe object of the review is the textbook by Viktorija Daujotytė, Regimantas Tamošaitis, Rūta Tūtlytė and Giedrius Viliūnas (Literature: textbook for 11-12 forms, Kaunas, Šviesa, 2003) compiled in accordance with the Lithuanian language curriculum approved in 2002 for 11-12 forms of general education schools, particularly the first part of the textbook. The textbook covers the period from the beginning of writing to the middle of the 20th century, which indeed requires a large volume of the text. The aim is to reveal the link of a creative work with the literary epoch (branch), its values and style, cultural and literary traditions. The world literary context is presented to schoolchildren. With broad discussion of the world’s Renaissance literature, relatively little attention is paid to the Lithuanian creations of the Renaissance period having had substantial impact on development of the Lithuanian literature. In the textbook analysis of a literary creation is linked with ethical, aesthetic, philosophical and public literary contents, thus integrating ethical and artistic education with cognition of the society. This is the first textbook where the course in literature of higher forms analyses development of the Lithuanian and world literature. However it is difficult to use only it for teaching pupils of the eleventh or twelfth form. When working with this textbook, main focus should be placed on independent reading and interpretation of creations and discussion thereof in the classroom using questions prepared by the teacher and additional information. Using this textbook in the 11-12th forms teachers find it difficult to manage without additional materials – a number of other textbooks which provide pupils of the highest forms with more comprehensive subject-specific information on certain topics.

ISBN:
5430036501
ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3363
Updated:
2020-03-14 14:59:57
Metrics:
Views: 20    Downloads: 2
Export: