Are pensions distributable property upon divorce under Lithuanian law ?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Are pensions distributable property upon divorce under Lithuanian law ?
In the Journal:
International journal of Baltic law. 2005, vol. 2, no. 3, p. 39-59
Keywords:
LT
Socialinės apsaugos reformos; Pensijų pelnas; Nuosavybės sistemos; Pensijų sistema.
Summary / Abstract:

LTNeretai vienas sutuoktinių tvarko namų ūkį, o antrasis dirba rinkoje. Sutuoktinis, likęs namuose, praranda darbo stažą bei įmokas, kurios žymiai įtakoja senatvės pensijų dydį. Taigi, ilgalaikės santuokos nutraukimo atveju neteisinga šias pajamas priskirti tik dirbančiajam. Darbe daroma išvada, jog „turtu“ pripažįstamos jau mokamos pensijos bei vis dar kaupiama privati pensija, todėl santuokos metu gautos ar iš bendrų lėšų sukauptos pensijos yra bendroji jungtinė sutuoktinių nuosavybė. Jau mokamos socialinio draudimo pensijos vertė yra lygi jos išmokų dydžiui, tuo tarpu privačios – santaupų balansui santuokos nutraukimo metu. Itin sudėtinga įvertinti dar nemokamos privačios pensijos vertę, nes reikia nustatyti kiek ši pensija bus verta ateityje ir diskontuoti rezultatą į dabartinę vertę. Jau mokamos pensijos yra fiziškai dalomas turtas, taigi galimas paskirstymas natūra. Tuo tarpu dar privačios pensijos yra kaupiamos turto patikėjimo pagrindu, taigi išieškojimas iš šių lėšų yra galimas tik jei fizinis asmuo galėtų bankrutuoti ar būti pripažintas nemokiu. Lietuvoje fizinis asmuo negali bankrutuoti, tačiau žodis „nemokus“ gali būti naudojamas ir fizinio asmens turtiniai padėčiai apibrėžti. Atitinkamai, jei sutuoktinis neturi pakankamai turto kompensuoti kito dalį pensijų fonde, teismas gali atskirti atitinkamą fondo dalį. Be to, nors dar nemokama socialinio draudimo pensija nėra turtas, į ją privalu atsižvelgti kaip į aplinkybę sprendžiant turto dalinimo ar sutuoktinio išlaikymo klausimus. Darbe taip pat nagrinėjama JAV ir Europos pensijų dalijimo praktika. [Iš leidinio]

ENWhen one marriage partner is a homemaker while the other is employed in the job market, the partner staying at home foregoes a career and does not make social security deposits that could significantly affect the size of his/her age pension. In the case of termination of long-term marriages it is unfair to calculate such income as belonging only to the employed party. This study concludes that pensions already being paid/still being earned are recognised as an “asset”, therefore pensions received during a marriage or earned from common funds are shared joint matrimonial property. The value of social security pensions already being paid = the size of the payments, whereas for private pensions it = the balance of savings at the time of termination of the marriage. It is very complicated to assess the value of a future private pension, as it is necessary to calculate the future worth of this pension wand to convert that to present value. Pensions already being paid are a tangible asset that can be split. Private pensions are accumulated on a trust account basis; a legal claim on such funds is possible only if the individual is potentially bankrupt or likely to be declared insolvent. If a marriage partner does not have enough assets to compensate the other partner’s share of a pension fund, the Court may assign funds to him/her. Although a future pension is not an asset, it needs to be taken into account as one of the circumstances when deciding questions of division of assets or maintenance payments. This study also analyses pension-sharing practices in USA and Europe. [From the publication]

ISSN:
1648-9349
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3359
Updated:
2020-07-21 20:24:37
Metrics:
Views: 5
Export: