Pasaulinių ekonominių krizių įtaka Lietuvos ekonomikai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulinių ekonominių krizių įtaka Lietuvos ekonomikai
Alternative Title:
Global economic crisis on the Lithuanian economy
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 513-522
Keywords:
LT
Bendras socialinis produktas; Bendras vidaus produktas; Bendrasis socialinės produktas; Bendrasis vidaus produktas; Ekonominė - finansinė krizė; Ekonominė struktūra; Ekonominė-finansinė krizė; Globali krizė; Pajamos; Pasaulinė krizė.
EN
Economic structure; Global crisis; Gross; Gross domestic product; Gross social product; Income; Social product; The economic - financial crisis.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie pasaulinių krizių įtaką Lietuvos ekonomikai. Literatūroje analizuojama šiandieninė krizė, tačiau ji nesiejama su ankstesnėmis krizėmis, kurios palietė Lietuvą ir kurių tyrimai nėra visapusiškai išplėtoti. Šiame darbe nagrinėjamos didžiausios pasaulinės krizės palietusios Lietuvą: pirmoji (1929 – 1933 m.), antroji (1973 – 1974 m.), Rusijos ekonominė (1998 m.), 1997 – 1998 metų ir dabartinė (2008 – 2009 m.). Norint atsakyti į klausimą, kokį poveikį pasaulinės krizės turėjo makroekonominiams procesams, reikia apžvelgti tiek ekonominę situaciją iki krizės, tiek ir naujausias tendencijas joms pasibaigus, nepakanka nagrinėti vien krizės laikotarpį. Apibrėžtas straipsnio tyrimo tikslas – išanalizuoti pirmosios, antrosios, Rusijos, 1997 – 1998 metų bei dabartinės krizės įtaką Lietuvos ekonomikai. Tikslui įgyvendinti numatyta apžvelgti pasaulines krizes teoriniu aspektu. Nustatyti pajamų, bendrojo vidaus produkto dinamiką bei struktūrą. Taip pat palyginti analizuojamų krizių poveikį Lietuvos ekonomikai. Atlikus tyrimą nustatyta, kad pirmoji pasaulinė krizė iki dabartinės ekonominės – finansinės krizės, buvo didžiausia ir labiausiai Lietuvos ir pasaulio ekonomiką paveikusi krizė. Pastebėta, kad visos krizės yra skirtingos, bet turėjo ir panašumų. Palyginus keturias paskutiniąsias Lietuvos ekonomiką sukrėtusias krizes ryškiausiai išsiskiria žemės ūkis, kuris nagrinėjamu laikotarpiu bendrojo vidaus produkto struktūroje (BVP) struktūroje sumažėjo 21,8 procentinio punkto, taigi žemės ūkis tampa nebe toks svarbus, kaip antrosios pasaulinės krizės metais.

ENFear for the future, a feeling of insecurity, negative thoughts, transience - all these things fit into a single word of a crisis. Concern about the impact of the crisis feel the world’s most influential leaders, whose decisions depend on the further development of the crisis and national prosperity, also this impact of the crisis feel ordinary citizens, burdened responsibility for their families’ future. The article deals with the first and second global crisis, the Russian economic crisis, global economic crisis of 1997-1998 years and the current financial crisis on Lithuania’s economy. The topic will be analyzed in revenue, gross domestic (social) product (GDP) trends and the distribution of structural components. In this article present a summary view of the situation preceding the crisis, during and after crisis. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33578
Updated:
2018-12-17 13:07:32
Metrics:
Views: 7    Downloads: 5
Export: