"Taikomoji" literatūros teorija? : recenzija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Recenzija / Book review
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Taikomoji" literatūros teorija?: recenzija
Alternative Title:
"Applied" Theory of Literature?
In the Journal:
Gimtasis žodis. 2005, Nr. 1, p. 39-42
Recenzuojama knyga: Literatūros teorija ir kūrinių interpretacijos : vidurinės mokyklos 11-12 klasei. D. 1. / Saulius Žukas. 2001 182 p
Keywords:
LT
Saulius Žukas. Literatūros teorija ir kūrinių interpretacijos : vidurinės mokyklos 11-12 klasei. D. 1.; Klaipėda. Klaipėdos kraštas (Klaipeda region); Lietuva (Lithuania).
Summary / Abstract:

LTŠioje recenzijoje pasirinktas Kazimiero Bizausko literatūros vadovėlis „Literatūros teorija“ – pirmoji lietuvių literatūros teorijų vadovėlio ketvirtasis leidimas. Autorė atsižvelgia į dalykinio ir didaktinio turinio ypatumus, vadovaudamasi šiais vertinimo kriterijais: ryšys su literatūros mokslo pasiekimais, tekstai ir kontekstai, vadovėlio struktūra, netiksliniai elementai ir t.t. ši recenzija rašyta Klaipėdos universitete vykstančiam seminarams tema „mokomųjų knygų recenzavimas“, kur vėliau tos recenzijos kolektyviai aptariamos, koreguojamos – taip ieškoma tobulo vadovėlio.Reikšminiai žodžiai: Didaktika; Propedeutika; Literatūros analizės kryptys; Literatūros teorijos istorija.

ENIn this review, the literature textbook by Kazimieras Bizauskas “Literatūros teorija” (Literature Theory)—the forth edition of the first Lithuanian literature textbook—was chosen. The author takes into consideration the subject and didactic peculiarities of the content on the basis of the following assessment criteria: relationship with the literature science achievements, texts and contexts, structure of the textbook, secondary elements, and etc. This review was prepared for seminars that were organized in Klaipėda University on the topic of “Review of Textbooks”, during which these reviews were collectively discussed and corrected—this way a perfect textbook was sought.

ISSN:
0235-7151
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3353
Updated:
2018-12-17 11:37:29
Metrics:
Views: 13    Downloads: 6
Export: