Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vedinių vartojimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vedinių vartojimas
Alternative Title:
Usage of the derivatives of nouns Formed formed from numerals
In the Journal:
Valoda - .... Valoda dažādu kultūru kontekstā [Language. Language in Various Cultural Contexts]. 2005, P. 157-162
Keywords:
LT
Kalbos dalys. Morfologija / Morphology; Žodžių daryba. Žodžio dalys / Word formation. Parts of a word.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalboje kiekis yra reiškiamas įvairiomis kalbos dalimis: skaitvardžiais, daiktavardžiais, įvardžiais, prieveiksmiais.Šio straipsnio objektas – iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vedinių vartojimo situacijos. Darbo tikslas – ištirti daiktavardžių vedinių stilistinę vertę ir vartoseną dabartinės lietuvių kalbos tekstuose. Tyrimui pasirinktas aprašomasis analitinis metodas. Medžiaga imta iš VDU Kompiuterinės lingvistikos centro sudaryto tekstyno. Tyrimo eigoje paaiškėjo keletas išvadų. Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vediniai sudaromi su pačiomis dariausiomis deminutyvinėmis lietuvių kalbos priesagomis: -elis/-ėlis ir –(i)ukas. Dauguma iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vedinių yra vyriškosios giminės. Iš kiekinių ir kelintinių skaitvardžių kilusių daiktavardžių vediniais pavadinamas koks nors daiktas, dalykas. Iš skaitvardžių kilusių daiktavardžių vediniai yra vartojami įvairiose kalbėjimo situacijose. Jais įvardijami tam tikri objektai, bet nėra eksplicitiškai išreikšto vertinimo.Reikšminiai žodžiai: Tekstynai; Daiktavardžių vediniai; Skaitvardis; Deminutyvai; Ypatybės turėtojų pavadinimai; Kalbėjimo situacija; Vartosena; Stilistinė vertė; Corpus; Derivatives of nouns; Numerals; Diminutives; Names of the feature holders; Speech situations; Usage; Stylistical evaluation.

ENIn the Lithuanian language the quantity can be expressed by different parts of speech: numerals, nouns and adverbs. One of the means of quantity expression in the language is the derivatives of nouns formed from numerals. Such nouns can be defined as words which have the same root as cardinal or ordinal numbers and their lexical meaning indicates a particular amount. The analysed derivatives of nouns are attributed to two groups: the diminutives and the names of feature holders. The derivatives of nouns made of numerals are formed using the same suffixes like adjectives and the diminutives of numerals and are used in the following speech situations: they name a particular amount or an object but there is no expletively expressed evaluation; the objects named by the derivatives of nouns are evaluated positively; the derivatives of nouns are used in such speech situations where the object they name is evaluated negatively. Due to the fact that the diminutives of nouns and the names of the feature holders are formed using the same suffixes, the extensive context is much considered to define the speech situation.

ISBN:
9984142736
ISSN:
1691-6042
Related Publications:
  • Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
  • Daiktavardžių darybos raida / Saulius Ambrazas. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų l-kla, 1993-2000. 2 t.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3347
Updated:
2013-04-28 15:51:14
Metrics:
Views: 23
Export: