Lietuvos banko vaidmuo ir galimybės ekonominės krizės laikotarpiu

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos banko vaidmuo ir galimybės ekonominės krizės laikotarpiu
Alternative Title:
Role of the bank of Lithuania and options during economic crisis
In the Journal:
Ekonomikos ir vadybos aktualijos. 2011, 2011, p. 262-270
Keywords:
LT
BVP; EURIBOR; Infliacija; Lietuvos bankas; Monetarinė politika; Pinigų politika; Pinigų politika: EURIBOR, VILIBOR, BVP, infliacija; Vilibor.
EN
Bank of Lithuania; Euribor; GDP; Infliation; Monetary policy; Vilibor.
Summary / Abstract:

LTCentrinis bankas yra viena pagrindinių šiuolaikinės ekonomikos institucijų, kuri palaiko finansų sistemos veikimą ir kontroliuoja pinigų pasiūlą, o pinigų politika yra svarbiausioji makroekonominės politikos sudedamoji dalis. Darbo tikslas: išsiaiškinti Lietuvos banko poveikį ekonomikos augimui bei nustatyti ekonominės krizės valdymo galimybes, veikiant Europos Centrinio banko (ECB) sistemoje. Tiek Lietuvos banko, tiek ECB pinigų politikos sprendimai, nors ir netiesiogiai, bet daro reikšmingą įtaką šalies infliacijos lygiui ir ekonomikos augimui. Lietuvos banko sprendimai ir veiksmai, skirti ekonominės krizės neigiamam poveikiui mažinti, apėmė tris pagrindines sritis: griežtesnę bankų priežiūrą, likvidumo didinimą ir prevencinius darbus krizių valdymo srityje. Esant fiksuotam valiutos kurso režimui, Lietuvos banko pinigų politika nėra visiškai savarankiška, todėl ekonominės krizės valdymas tapo sudėtingas. Lietuvos bankas nevykdo bazinių palūkanų normų nustatymo politikos, todėl yra priklausomas nuo ECB pinigų politikos sprendimų. ECB pinigų politika daugiausiai buvo jaučiama per pagrindinių palūkanų normų reguliavimą. Norint išsiaiškinti, kuri tarpbankinė palūkanų norma (ar Euribor, ar Vilibor) daugiau veikia kainų stabilumą bei ekonomikos augimą, buvo atlikta daugialypė regresinė analizė. Nustatytas labai panašus koreliacinis ryšys, dėl to galima teigti, kad Euribor ir Vilibor tarpusavyje yra susiję ir turi labai panašų poveikį ekonomikos augimui bei kainoms.

ENThis article aims to present the role of Bank of Lithuania (LB) in monetary politics at period of economic crisis and to show how decision making influences the stability of prices and overall economic growth. In this article economic growth is measured by gross domestic product (GDP), meanwhile the stability of prices by the level of inflation. Analysis of Lithuanian Bank operational capabilities made with ECB system is presented in theoretical part. Lithuanian Bank have chosen fixed exchange rate, therefore the policy of basal exchange rate is not executed. The main effect of Lithuanian Bank policy is emphasized through reserve requirement measure. Analysis of Lithuanian Bank capabilities in monetary policy assessing inflation and real GDP variations in comparison with euro zone rates that were determined by ECB decisions is presented in analytical – investigational part. Lithuanian Bank decisions and actions dedicated to reduce negative effects of economic crisis consisted of three main areas: more accurate supervision of banks, liquidity and preventive activities in the field of crisis management. [text from author]

ISSN:
2029-1019
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33444
Updated:
2018-12-17 13:07:18
Metrics:
Views: 81    Downloads: 3
Export: