Liaudies dainų interpretavimo problemos [chorinėje kultūroje]

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudies dainų interpretavimo problemos [chorinėje kultūroje]
Alternative Title:
Problems of interpreting folk songs
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2005, Nr. 5, p. 13-16
Keywords:
LT
Liaudies dainos; Interpretacija.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas liaudies (tautos) dainos klausimas šiandienos chorinėje kultūroje, liaudies dainų interpretavimo problemos. Autorius teigia, kad apie tradicinį chorinį liaudies dainos skambėjimą kalbėti tenka labai santūriai, nes chorams ar kompozitoriams liaudies daina tiesiog ne atgyveno, bet transformavosi: elementarioji posminė liaudies dainos balsuotė (buvęs pirminis ir populiariausias chorinis produktas) užleido pozicijas liaudies dainų intonacijomis grįstoms originalioms kompozicijoms. Aptariant liaudies dainą, autorius liepia atsižvelgti į bent tris esminius su ja susijusius dalykus: 1) liaudies daina kaip tautos fenomenas 2) liaudies dainos poreikis, populiarumas buityje, raiška scenoje 3) jos atlikimo, interpretavimo problemos. Autorius su nostalgija konstatuoja, kad senoji, vertingiausioji dainuojamojo folkloro dalis buityje baigia išnykti. Šį procesą pristabdo tik privalomosios tautinės muzikos programos mokyklose, tradicinės dainų šventės, privalomieji konkursiniai reikalavimai, folkloro ansambliai, jų rengiami tradiciniai šalies bei tarptautiniai festivaliai ir kt. Tai svarbios, būtinos priemonės, tačiau chorinei liaudies dainos kultūrai jos teturi tik šalutinį poveikį. Apibendrindamas autorius pabrėžia, kad kadangi kiekvienos dainos atlikimas yra skirtingas, reikalaujantis vis kitokio, dažnai nelengvo sprendimo, todėl būtinos dalykinės konsultacijos su specialistais – dialekto, vokalo ir kt., “darbinės” partitūros kiekvienam posmeliui užrašymas, ir greta išdailos autoriaus, koncerte būtinas ir rekonstruotojo, ir dainos kilmės metrikos pristatymas.

ENIssues of folk (national) song in nowadays choral culture, problems of interpreting folk songs are discussed in the article. The author states that it is necessary to speak distantly about a choral sound of folk song whereas for choirs or composers folk song did not become outworn, but transformed: an elementary strophic sound of folk song (former original and the most popular choral product) gave position to original compositions, based on intonations of folk song. When reviewing a folk song, author directs to consider three essential things concerning it: 1) folk song as a national phenomena 2) the need of folk song, its popularity in commonness and expression in the scene 3) problems of its performance and interpretation. Author nostalgically states that the early, the most valuable part of cantabile folklore in commonness is about to vanish. This process is only being slowed by the compulsory school programs of folk music, traditional song festivals, compulsory competitive requirements, folklore ensembles, their organized traditional national and international festivals, etc. These are important, necessary means, but they only have a side effect on choral culture of folk song. By generalizing, author emphasizes that since every song has a different performance which demands a different and often complicated solution, thus objective consultations with specialists are indispensable – dialect, vocal and other, notation of “working” score for every strophe, and also alongside author’s smoothening, a presentation of remodeler and the metrics of song’s origin is necessary.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
  • Feliksas Bajoras : viskas yra muzika / sudarytoja Gražina Daunoravičienė. Vilnius : Lietuvos dailininkų sajungos PĮ Dailės leidybos ir informacijos centras, 2002. 487 p.
  • Neofolklorizm in the modern Lithuanian music within the historical context of the XXth centure / Danutė Petrauskaitė. Музыкальная культура в теоретическом и прикладном измерении. Вып. 4 / сост. и науч. ред.: И. Г. Умнова. Кемерово: Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2017. P. 38-41.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3344
Updated:
2018-12-17 11:37:28
Metrics:
Views: 112    Downloads: 4
Export: