On the acquisition of adjective gradation in Lithuanian and German

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
On the acquisition of adjective gradation in Lithuanian and German
Alternative Title:
Būdvardžio laipsnio kategorijos įsisavinimo problemos lietuvių ir vokiečių kalbose
In the Journal:
Darbai ir dienos [Deeds and Days]. 2010, t. 54, p. 267-276
Keywords:
LT
Aukštesnysis būdvardžio laipsnis; Aukščiausiasis būdvardžio laipsnis; Būdvardis; Gretinamoji analizė; Laipsniškumas; Vaikų kalba; Vokiečių kalba.
EN
Adjective; Children's speech; Comparative degree of adjective; Contrastive analysis; German; Gradation; Lithuanian; Superlative degree of adjective.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aprašomas eksperimentinis tyrimas, kurio tikslas — nustatyti būdvardžio laipsnio kategorijos įsisavinimo problemas lietuvių ir vokiečių kalbose. Naudojantis projekto CLAD (angl. „Crosslinguistic Language Diagnosis“) metu sukurtu eksperimentiniu testu buvo apklausta 30 lietuvių vaikų (4–5;6 metų) ir 30 austrų vaikų (4;2–6;1 metų). Gauti rezultatai patvirtino tyrimo pradžioje keltą hipotezę, kad aukščiausiojo laipsnio būdvardžių suvokimas kelia daugiau problemų nei aukštesniojo, taip pat parodė, kad laipsnio kategorijos įsisavinimui svarbus būdvardžio ilgis ir morfeminė sudėtis, o vokiečių kalboje – umliauto vartojimas. Rezultatai atskleidė, kad morfologiškai sudėtingesnėje lietuvių kalboje būdvardžio laipsnio kategorija įsisavinama anksčiau ir lengviau nei vokiečių kalboje, kurios morfologinė sistema paprastesnė. [Iš leidinio]

ENThe article describes an experimental research, the aim of which is to establish the problems of assimilation of the category of degrees of adjectives in Lithuanian and German languages. By applying an experimental test elaborated by the project CLAD (Crosslinguistic Language Diagnosis), 30 Lithuanian children (4–5; 6 years old) and 30 Austrian children (4;2–6;1 years old) were questioned. The received results prove the hypothesis of the research that the perception of the superlative degree of adjectives is more problematic than the comparative degree. They also showed that a successful perception of the category of degree depends on the length of the adjective, its morpheme structure, whereas in the German language – the use of umlaut. The results revealed that in the Lithuanian language, which is more complex in terms of morphology, the category of adjective degrees is perceived earlier and easier than in the German language with a more simple morphological system.

ISSN:
1392-0588; 2335-8769
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33360
Updated:
2018-12-17 12:55:21
Metrics:
Views: 6    Downloads: 1
Export: