Pasaulio pažinimo specialioji didaktika : Bakalauro studijų modulio programa ( modulio apimtis - 2 kreditai)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pasaulio pažinimo specialioji didaktika: Bakalauro studijų modulio programa ( modulio apimtis - 2 kreditai)
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
21 p
Notes:
Aut. nurodyta antr. lapo kt. pusėje. Bibliografija.
Keywords:
LT
Vaikai / Children.
Summary / Abstract:

LT"Pasaulio pažinimo specialiosios didaktikos" kursas dėstomas specialiosios pedagogikos ir logopedijos bei specialiosios pedagogikos ir kūno kultūros programų dieninio ir neakivaizdinio skyrių studentams. Modulio tikslas - parengti studentus dėstyti pasaulio pažinimo dalyką specialiųjų ugdymosi poreikių (nežymaus protinio atsilikimo) mokiniams I-IV klasėse ir specialiųjų poreikių (vidutinio ir žymaus protinio atsilikimo) ugdytiniams I-IV, V-X klasėse (grupėse). Leidinyje nurodomos įgyjamos žinios, mokėjimai ir įgūdžiai, vertybinės orientacijos, pateikiamos paskaitų temos, laboratorinių darbų temos bei užduotys studentams. Nurodoma pagrindinė metodinė, dalykinė, mokslo populiarinimo, vaikų grožinė, tautosakos literatūra.

ENThe course of “Special World Cognition Didactics” is taught for the students of full-time and extramural studies departments of special pedagogics and speech therapy and special pedagogics and physical culture programmes. The module is aimed at preparation of the students for teaching the subject of world cognition for schoolchildren with special educational needs (insignificant retardation) in the 1st – 4th forms and with special needs (medium and significant retardation) in the 1st – 4th and 5th – 10th forms (groups). The publication describes the acquired knowledge, abilities and skills, value orientations, provides the topics for lessons and laboratory works and tasks for the pupils. The list of the main methodological, subject, scientific, fiction and folklore literature is provided.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3336
Updated:
2013-04-28 15:51:05
Metrics:
Views: 22
Export: