Keletas baltų etnonimų ir jų pėdsakai lietuvių toponimijoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Keletas baltų etnonimų ir jų pėdsakai lietuvių toponimijoje
In the Journal:
Gimtoji kalba. 2005, Nr. 3, p. 9-14
Keywords:
LT
Baltai / Balts; Vietovardžiai. Toponimai / Toponyms; Tikriniai vardai. Onomastika / Onomastics. Proper names.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariami lietuvių onimai – hidronimai ir oikonimai, sietini su baltiškos kilmės etnonimais ar iš jų atsiradusiais asmenvardžiais. Apžvalgai parinkti tik baltiškos kilmės etnonimai ir nagrinėtas etnoniminės kilmės vietų vardų paplitimas. Dažnai lietuvių onimijoje pasitaiko etnonimai kuršis, latvis, prusas, žemaitis, gerokai rečiau – sėlis, dzūkas. Iš Lietuvių kalbos žodyno matyti, kad šie etnonimai yra dvejopi. Vieni jų turi vienintelę reikšmę ir etnonimu vadinamas tik tos tautos (latvis), genties (sėlis) ar tarmės (dzūkas) atstovas. Kiti žodžiai – kuršis, prūsas, žemaitis – turi kelias reikšmės. Kai kuriais etnonimais vadinami ne vien tik vienos baltų kilmės grupės gyventojai, bet tas pats etnonimas gali būti perkeltas ir kitai gyventojų grupei, net nebūtinai baltams pavadinti. Kai kurie su etnonimais siejami žodžiai gali turėti ir kitų reikšmių. Visų minėtų etnonimų kilmė taip pat nėra vienoda. Vieni jų sietini su hidronimais (latvis, sėlis), kiti – su apeliatyvais (žemaitis), dar kitų etimologija nėra aiški (kuršis, prūsas), o etnonimas dzūkas yra pravardinės kilmės. Iš lietuvių hidronimų ir toponimų, sietinų su baltų etnonimais, apžvalgos matyti, kokios yra baltiškų etnonimų vartojimo tendencijos. Galima manyti, kad su hidronimais sietini kuršis, latvis, sėlis yra senesni ir pradėti vartoti anksčiau nei kiti etnonimai. Onimai sėlis, dzūkas dažniausiai ir yra paplitę tose teritorijose, kuriose gyvena ar gyveno minėtų etnosų žmonės.Reikšminiai žodžiai: Baltai; Etnonimai; Hidronimai.

ENThe article discusses Lithuanian hydronyms and oeconyms, related to ethnonyms of Baltic origin and the personal names, which were derived from them. Only Baltic ethnonyms were selected for the overview and the spread of place-names of ethnonymic origin was examined. The ethnonyms Curonian, Latvian, Prussian and Samogitian are quite frequent in Lithuanian onymy, such ethnonyms as Sėlis and Dzūkas are significantly less frequent. The Dictionary of the Lithuanian Language shows that those ethnonyms are ambiguous. Some of them have only one meaning and the ethnonym is used to denote a representative of the specific nation (Latvian), tribe (Sėlis) of dialect (Dzūkas). Other words – Curonian, Prussian, Samogitian have several meanings. Some ethnonyms are used to denote not only inhabitants of a certain group of Baltic origin, but also transposed to another group of inhabitants, not necessarily Baltic. Certain words, related to ethnonyms may have other meanings. The origins of all the aforementioned ethnonyms are also not similar. Some of them can be related to hydronyms (Latvian, Sėlis), others to appellative (Samogitian), the ethymology of some others is not clear (Prussian, Curonian), and the ethnonym Dzūkas is of a nickname origin. Lithuanian hydronyms and toponyms, related to the Baltic ethnonyms show the trends of use of the Baltic ethnonyms. It could be assumed that the words Curonian, Latvian and Sėlis, related to hydronyms are older and they were used earlier than others. Onyms Sėlis and Dzūkas are most frequently spread on the territories, where the people of the said ethnos live or used to live.

ISSN:
0868-5134
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3324
Updated:
2013-04-28 15:50:55
Metrics:
Views: 15
Export: