Gyvenimo lygis Lietuvos kaime: situacija ir problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyvenimo lygis Lietuvos kaime: situacija ir problemos
Alternative Title:
Living standard in rural areas of Lithuania
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2002, Nr. 1 (18), p. 59-65
Keywords:
LT
Disponuojamos pajamos; Gyvenimo lygis; Namų ūkiai; Namų ūkis; Vartojimo išlaidos.
EN
Consumption expenditure; Disposable income; Household; Households; Living standard; Standard of living.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojami pagrindiniai gyvenimo lygio rodikliai: pajamos, kuriomis disponuojama kaimo namų ūkiuose, ir vartojimo išlaidos, apsirūpinimas gyvenamosiomis patalpomis ir ilgalaikio naudojimo prietaisais bei subjektyvaus gyvenimo lygio vertinimo rezultatai. Pagrindinis duomenų šaltinis - Lietuvos statistikos departamento atliekamų namų ūkių tyrimo rezultatai. Ūkinės veiklos specifiškumas, socialiniai, demografiniai, geografiniai veiksniai lemia skirtingą namų ūkių gyvenimo lygį. Kaime disponuojamos pajamos 33% mažesnės negu mieste. Vyrauja socialinės išmokos, ypač senatvės pensijos. Čia didesnis socialinių pašalpų poreikis. 1996 - 2000 m. kaime disponuojamų pajamų augimą daugiausiai lėmė išaugusios pensijos ir pašalpos. Tarp vartojimo išlaidų vyrauja išlaidos maisto produktams, tačiau kaime mažesnė išlaidų dalis skiriama kitoms prekėms ir paslaugoms nei mieste. Vartojimo išlaidų skirtumai yra didesni tarp turtingiausių ir skurdžiausių namų ūkių, lyginant su miesto ir kaimo atitinkamais namų ūkiais. Gyvenimo lygio skirtumo tarp miesto ir kaimo didėjimas lemia su tuo susijusių socialinių problemų teritorinę diferenciaciją. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the key indicators of the standard of living: revenues received by rural households and consumption expenditure, availability of dwelling premises and tangible objects as well as results of subjective evaluations of the standard of living. The main source of the data is the results of household studies performed by the Department of Statistics of Lithuania. Specifics of household activities and their social, demographic and geographic factors determine different standards of living of various households. Revenues received by rural households are 33% lower than revenues received in urban areas. Social benefits, especially old age pensions, prevail here. These areas experience a higher demand for social benefits. The growth of revenues in rural areas in 1996–2000 was mainly determined by growing pensions and benefits. Consumption expenditure primarily includes expenses on food products, however, in rural areas, the share of expenses on other goods and services is lower than in urban areas. Differences in consumption expenditure between the richest and the poorest households are higher if compared to respective urban and rural households. The growth of difference in standards of living in cities and villages is influenced by the territorial differentiation of related social problems.

ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33229
Updated:
2018-12-17 11:02:55
Metrics:
Views: 36    Downloads: 1
Export: