Didžiojo lietuvių kalbos žodyno "melagių kartoteka"

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Didžiojo lietuvių kalbos žodyno "melagių kartoteka"
Alternative Title:
"File of deceivers" in the comprehensive dictionary of the Lithuanian language
In the Book:
Keywords:
LT
Akademinis „Lietuvių kalbos žodynas"; Darybos variantas; Formos perdirbinys; Frazeologinis junginys; Kartoteka; Kirčiavimo variantas; Kontaminacija; Kvazižodis; Morfologinis variantas; Okazionalizmas; Polisemantas; Reikšmės perdirbinys; Skolinys.
EN
Borrowing; Comprehensive Dictionary of the Lithuanian Language; Contamination; Conversion of form; Conversion of meaning; Conversionof form; File; Morphological variant; Occasionalism; Phraseological unit; Polysemantics; Quasi-word; Variant of accentuation; Variant of word-formation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjami atmestieji Lietuvių kalbos žodyno žodžiai, vadinamoji „melagių kartoteka“. Pirmiausia nagrinėjami žodžiai, kuriuos verta būtų peržiūrėti iš naujo ir galbūt grąžinti į Papildymų kartoteką, kuria remiantis bus rengiamas naujas žodyno variantas. Taip pat aptariami ir žodžiai - reikšmės, formos perdirbiniai, okazionalizmai ir net kvazižodžiai, - sukaupti „melagių kartotekoje“. Jie galėtų būti naudojami kaip išskirtiniai duomenys, tiriant semasiologijos, onomasiologijos, fonosemantikos reiškinius ir procesus. [Iš leidinio]

ENThe article analyzes off-cast words of the Dictionary of the Lithuanian Language, the so-called "file of deceivers". Initially, the author's attention is directed towards the words that seem worthy to be reconsidered and included into the Appendix File, which will become the basis for compiling a new version of the Dictionary. The author also discusses the words that are conversions of meaning and form as well as occasionalisms and quasi-words, which are stored in the "file of deceivers". These words can be used as idiosyncratic data while investigating the processes and phenomena of semasiology, onomasiology and phonosemantics. [From the publication]

ISBN:
9789955206552
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33213
Updated:
2020-05-27 17:55:39
Metrics:
Views: 13
Export: