Klasikiniai pučiamieji instrumentai tradiciniuose Vakarų Lietuvos ansambliuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Klasikiniai pučiamieji instrumentai tradiciniuose Vakarų Lietuvos ansambliuose
Alternative Title:
Classical wind instruments in traditional folk instrument orchestras of western Lithuania
In the Journal:
Tradicija ir dabartis. 2010, 5, p. 17-27
Keywords:
LT
Ansambliai; Muzikos instrumentai / Music instruments; Pučiamieji instrumentai; Pučiamųjų orkestrai; Repertuaras; Tradicija; Vakarų Lietuva.
EN
Brass bands; Ensembles, tradition; Repertoire; Western Lithuania; Wind instruments.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariama klasikinių pučiamųjų instrumentų vieta tradicinėje liaudies muzikinėje kultūroje, jų lokalinis pritaikymas ansambliniam muzikavimui. Tyrimų objektas – klasikiniai pučiamieji instrumentai liaudies tradiciniuose ansambliuose Vakarų Lietuvoje. Darbe aptariamos pučiamųjų instrumentų atsiradimo prielaidos, plėtra, grojimas lokaliniuose ansambliuose, repertuaras, pučiamųjų orkestrų įtaka. Darbe teigiama, kad pučiamųjų orkestro klasikiniai instrumentai įsiliejo į ansamblinį grojimą. Skverbiantis į Lietuvą kitų tautų šokių muzikai, jie pirmiausia paplito dėl geresnių garso savybių, tobulesnės konstrukcijos. Instrumentų naudojimo ansambliais ypatybes lėmė krašto tradicijos, santykiai su kitais instrumentais, grojimo vieta, repertuaras. Grodami liaudiškomis pučiamųjų „kompanijomis“ ir įvairios sudėties styginių bei dumplinių instrumentų ansambliuose, muzikantai aktyviai dalyvavo liaudies papročių sklaidos procese. Keičiantis muzikos funkcijai liaudies papročiuose grojimas pamažu tapo ir ekonominiu veiksniu – muzikantų pragyvenimo šaltiniu. Liaudies muzikantų praktikoje pastebima profesionalaus meno požymių: grojimas 2–4 instrumentais, moterų dalyvavimas instrumentiniuose ansambliuose, vadovo atsiradimas, organizaciniai momentai. Vakarų Lietuvos kaimuose ir miesteliuose atgimstančios liaudiško muzikavimo instrumentinės grupės beveik nenaudoja klasikinių pučiamųjų instrumentų. Senosios lokalinės liaudies „kompanistų“ muzikantų tradicijos turėtų sulaukti didesnio muzikantų dėmesio ir jų puoselėjimo atgimimo.

ENThe paper discusses the place of classical wind-instruments in traditional folk music culture and their local adaptation to ensemble music playing. The object of the research is the classical wind-instruments in traditional folk ensembles in Western Lithuania. The study discusses the preconditions for the appearance of wind-instruments and their development, playing these instruments in local ensembles, repertoire, and the influence of wind-instruments. The study states that the classical wind-instruments have integrated in ensemble music playing. When the dance music of other nations reached Lithuania, these instruments initially spread due to better sound qualities and more perfect construction. The peculiarities of using these instruments in ensembles were determined by local traditions, relationship with other instruments, the place of music playing and repertoire. Playing in folk wind-instrument “companies” and mixed string and organ instrument ensembles, musicians actively participated in the process of spreading folk customs. Upon the change of the function of music in folk customs playing eventually became an economic factor, i.e. a livelihood for musicians. The practice of folk musicians contains features of professional art: playing 2–4 instruments, participation of women in ensembles, emergence of a director, organisational moments. Folk music instrumental bands that have been reviving in Western Lithuanian villages and towns almost do not use classical wind instruments. The old traditions of local folk “company” musicians should receive greater attention of musicians and revival of their cherishing.

ISSN:
2029-3208
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33169
Updated:
2018-12-17 12:55:06
Metrics:
Views: 14    Downloads: 1
Export: