About comparisons within the media

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
About comparisons within the media
In the Book:
Baltic media world. Riga, 2005. P. 8-13
Keywords:
LT
Šiuolaikinės medijų studijos; Nacionalinės medijos; Medijų sistemos; Pokyčiai; Komunikacija; Konvergencija; Lyginamoji analizė..
EN
Contemporary media studies; National media; Communication; Process of convergence; Media scholars..
Summary / Abstract:

LTŠiandien vis daugiau komunikacijos mokslo teoretikų kalba apie visuomenės informavimo priemonių vystymosi panašumus, kurie leidžia kalbėti apie pasaulio žiniasklaidos sistemų niveliaciją. Visuomenės informavimo procesuose įvykusi technikos transformacija paveikė ir žurnalisto darbą: dėl taikomų naujų informacijos technologijų galima sukurti turiningesnį turinį, įtraukti skaitytojus į informacijos pateikimą, bendrauti su jais elektroniniu paštu. Be turinio konvergencijos, dar vienas informavimo priemonių suvienodėjimo padarinys yra kultūros konvergencija. Plečiant verslą, kartu perduodami ir tautinės kultūros produktai. Konvergencijos procesai ženkliai paveiks žurnalisto profesiją. Straipsnyje lyginamos keturių šalių - Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Norvegijos - žiniasklaidos sistemos. Skirtingi informavimo priemonių modeliai yra veikiami skirtingų tam tikros visuomenės politinių, ekonominių ir socialinių struktūrų. Šios lyginamosios apžvalgos tikslas yra ne tik žiniasklaidos modelių, bet ir žurnalistikos kaip socialinio instituto kultūros analizė.

ENAt present more and more theoreticians of the science of communication talk of the advantages of the development of provision of information to the society, which provide the possibility to speak of the leveling of the world’s mass media systems. The technical transformation, which occurred within the processes of provision of information to the society, also influences the journalist’s activities: due to the new information technologies applied, the possibility of development of more extensive content, involving the readers into the presentation of information and communication with the readers by electronic mail came into existence. Apart from the convergence of content, another result of unification of the measures of provision of information is the convergence of culture. When developing a business, the products of the national culture also rendered. The convergence processes are going to significantly influence the profession of the journalist. The article provides the comparison of the mass media systems of four countries, i. e. Lithuania, Latvia, Estonia and Norway. The different models of the measures of provision of information are influenced by different political, economic and social structures of a certain society. The objective of the comparative overview is the analysis of both mass media models and the culture of journalism as a social institute.

ISBN:
9984-19-683-6
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3316
Updated:
2013-04-28 15:50:45
Metrics:
Views: 8
Export: