Moksleivių socializacijos sunkumai : tyčiojimasis ir erzinimas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių socializacijos sunkumai: tyčiojimasis ir erzinimas
Alternative Title:
Schoolchildren’s Socialization Difficulties: Bullying and Teasing
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Tyčiojimasis; Erzinimas; Mokykla; Patyčios; Efektyvus problemos sprendimas.
Keywords:
LT
Efektyvus problemos sprendimas; Erzinimas; Mokykla / School; Patyčios / Bullying; Tyčiojimasis.
Summary / Abstract:

LTUgdymo sėkmė, moksleivių motyvacija, noras bendradarbiauti, glaudžiai siejasi su klasės atmosfera. Tyčiojimasis – tai agresyvus, pasikartojantis elgesys, nukreiptas prieš silpnesnį asmenį, pasireiškiantis kabinėjimusi, pravardžiavimu, daiktų atiminėjimu, stumdymu, mušimu, ignoravimu, apkalbėjimu ir kt. Tyčiojimasis apibūdinamas kaip sąmoningas, tyčinis siekimas įžeisti ar išgąsdinti kitą asmenį (Tattum, 1989), ilgai trunkantis fizinis ar psichologinis smurtas, nukreiptas prieš asmenį, kuris negali pats apsiginti tam tikroje situacijoje (Roland, 1989). Tyčiojimasis gali turėti rimtas psichologines pasekmes, paveikti mokymosi kompetenciją, socialinį priėmimą ir savęs vertinimą (Neary, Joseph, 1994). Nuolatinis tyčiojimasis gali sukelti depresiją, skatinti vienišumą ir izoliaciją. Skriaudžiami vaikai dažnai jaučiasi bejėgiai ir nemato išeities iš susidariusios situacijos. Jėgos disbalansas tarp vaiko, iš kurio tyčiojamasi ir erzintojo, dažnai reikalauja suaugusiojo pagalbos namuose, mokykloje ir bendruomenėje. Priimant sprendimą kaip elgtis konkrečiu atveju naudinga veiksmus aptarti kartu su vaiku ir jo tėvais. Tėvai skatinami kartu su vaiku nuspręsti kaip galima įveikti tyčiojimąsi, aptarti problemą su mokykloje dirbančiais specialistais, užtikrinti savo ir kitų vaikų saugumą. [Iš leidinio]

ENThe success of education, the schoolchildren’s motivation and their willingness to cooperate are closely related to classroom environment. Bullying refers here to aggressive repetitive behaviour directed against a weaker person, which includes harassment, nicknaming, extorting things, pushing, beating, ignoring, slandering, etc. Bullying may be described as a deliberate intent to insult or intimidate another person (Tattum, 1989), a persistent physical or psychological violence against a person who cannot fend for himself/herself in a certain situation (Roland, 1989). Bullying can have serious psychological consequences and it can affect learning competence, social acceptance and self-esteem (Neary, Joseph, 1994). Constant bullying may cause depression and lead to seclusion and isolation. Bullied children often feel helpless and do not see a way out of the situation. The imbalance of power between the child who is being bullied and the bully often requires interference by adults at home, at school or within the community. In deciding on the course of action in a particular situation, it is advisable to discuss actions with the child and his/her parents. Parents are encouraged to discuss the ways of stopping bullying with the child, talk about the problem with the specialists at school, and ensure the safety of their own and other children.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3308
Updated:
2013-04-28 15:50:26
Metrics:
Views: 12
Export: