Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija
Alternative Title:
Collection of drawings and sketches by Lithuanian artists
In the Journal:
Bibliografija. 2011, 2008/2009, p. 82-94
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Eskizai; Kolekcijos; Lietuvių dailininkai; Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMA Vrublevskių biblioteka; LMAVB; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences); Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka (LMA Vrublevskių biblioteka; LMAVB; Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences); Piešiniai; Rankraščių skyrius; Collections; Drawings; Library do the Lithuanian Academy of Sciences; Library of the Lithuanian Academy of Sciences; Lithuanian artists; Manuscript department; Sketches.
Keywords:
LT
Bibliotekos / Libraries; Eskizai; Kolekcijos; Lietuvių dailininkai; Piešiniai; Rankraščiai / Manuscripts; Žydai / Jews.
EN
Collections; Lithuanian artists; Manuscript department; Sketches.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje rašoma apie Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomą unikalų dailės kūrinių rinkinį - „Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekciją" (F320). Nušviečiamos kolekcijos susiformavimo aplinkybės, aptariama joje esanti medžiaga, remiantis naujausiais dailėtyrininkų ir kultūros istorikų tyrinėjimais, tikslinama kai kurių piešinių atribucija. „Lietuvos dailininkų piešinių ir eskizų kolekcija“ yra reikšmingas dailės istorijos šaltinis, atskleidžiantis naujus iškilių XVIII-XX a. Lietuvos, Lenkijos bei kitų Europos šalių menininkų gyvenimo ir kūrybos faktus. Ją sudaro 2386 saugojimo vienetai 1748-1970 m. datuojamų meno dokumentų. Tai buvusios Lenkijos ir Lietuvos valstybės teritorijoje gyvenusių ir kūrusių įvairių tautybių (lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, ukrainiečių, žydų), skirtingos žanrinės ir meninės orientacijos dailininkų studijos, kompozicijos, karikatūros, šaržai, peizažų, portretų ir altorių paveikslų eskizai, atlikti ant popieriaus ar kalkės pieštuku, anglimi, tušu, sepija, sangvinu, akvarele, guašu, pastele. Tarp jų pasitaiko vienas kitas raižinys, karpinys, fotografija. Dažnas piešinys ar akvarelė dėl juose pavaizduotų žymių veikėjų portretų, kraštovaizdžių, laiko ir žmonių suniokotų kultūros vertybių turi ne tik meninę, estetinę, bet ir istorinę vertę. Didžioji dalis piešinių yra XX a. pirmoje pusėje Vilniuje veikusių Valstybinės Vrublevskių bibliotekos ir Vilniaus mokslo bičiulių draugijos palikimas. Prieš patekdami į minėtus viešuosius rinkinius, jie priklausė privačioms [...] kolekcijoms. [Iš leidinio]

ENThe article is concerned with the unique collection of art works held at the Manuscript Department of the Library of the Lithuanian Academy of Sciences "The Collection of Drawings and Sketches by Lithuanian Artists" (F320). The author describes the circumstances of the collection's formation, discusses its contents, specifies the attribution of authority to some drawings on the basis of the newest research in art history and outlines perspectives for further investigation. "The Collection of Drawings and Sketches by Lithuanian Artists" is an important source for art history providing information on life and creative work of the 18th-19th c. artists of Lithuania, Poland and other European countries. The collection consists of 2,386 units of art documents dated from 1748 to 1970: studies, compositions, caricature sketches of landscapes and portraits, and sketches of paintings of altars made on paper or sketching paper using pencil, charcoal, Indian ink, sepia, watercolour, gouache, sanguine and pastel. They are works by artists of various nationalities (Lithuanians, Poles, Russians, Belarussians, Ukrainians and Jews) who worked in different genres and lived on the territory of the former Polish-Lithuanian Commonwealth (Franciszek Smuglewicz, Jan Rustem, Kanuty and Bolesław Rusiecki, the Römers, Ivan Trutnev, Lew Antokolski and others). Many drawings and watercolors depict landscapes, lost objects of culture, portraits of prominent personages and therefore possess not only artistic, but also historical value.Most drawings have been inherited from the Wróblewski State Library and the Vilnius Society of the Friends of Science, who were active in Vilnius in the first half of the 20th c. Prior to becoming part of the abovementioned public collections, the drawings had been owned by Albert Ludwik Zasztowt, Eustachy Tyszkiewicz, Bolesław Rusiecki, Lucjan Uzięmbło, Józef Bieliński, Franciszek Tyczkowski and others. [From the publication]

ISSN:
1392-1991
Related Publications:
Antanina Sulistrovskytė-Sniadeckienė ir jos atvaizdai / Ingrida Pajedaitė. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka. 2020, 9, p. 35-49.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33037
Updated:
2020-07-28 20:26:17
Metrics:
Views: 23
Export: