Gyventojų požiūris į Lietuvos teisinę sistemą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Gyventojų požiūris į Lietuvos teisinę sistemą
Alternative Title:
Attitudes of mass public toward legal system of Lithuania
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 15 (7), p. 89-95
Keywords:
LT
Gyventojų požiūris; Institucijų vertinimai; Lietuvos teisinė sistepa; Nuomonės tyrimas; Pilietinė visuomenė; Sociologinis tyrimas; Teisinė sistema.
EN
Civil society; Cociological research; Evaluations of state institutions; Law system of Lithuania; Legal system; Opinion polls; Public attitudes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas Lietuvos teisinės sistemos ir piliečių sąveikos procesas, remiantis 1999 m. atlikto sociologinio tyrimo „Lietuvos teisinė sistema ir gyventojų požiūris į ją“ duomenimis. Piliečių požiūris į teisinę sistemą ir parama jos institucijoms bei pareigūnams yra viena pagrindinių demokratijos konsolidacijos sąlygų. Todėl duomenų analizei taikoma legitimumo koncepcija, kuria remiantis tiriamas atitinkamų institucijų veiklos efektyvumo ir gyventojų nuomonės apie teisinės sistemos kaip visumos ryšys su piliečių požiūriu į įstatymus ir nusistatymu jų laikytis. Pirmiausia analizuojama gyventojų nuomonė dėl teisinės sistemos kaip visumos ir atitinkamų institucijų veiklos efektyvumo. Antra, tiriamas piliečių valstybinės valdžios ir teisinių institucijų darbo, atliekamo užtikrinant piliečių teises ir laisves, vertinimas. Trečia, nagrinėjamas piliečių požiūris į įstatymus ir nusistatymas jų laikytis bei bandoma nustatyti, kokie veiksniai turi įtakos gyventojų teisinės sistemos vertinimui ir teisiniam elgesiui. Duomenų analizė rodo, kad geriau yra vertinamas valstybinių ir teisinių institucijų darbas, atliekamas užtikrinant teisinės sistemos funkcionavimą. Taip pat buvo nustatyta, kad nepasitenkinimas teisinių ir valstybinių institucijų veikimu turi įtakos teisinio elgesio tendencijoms: didesnė dalis respondentų linksta apeiti įstatymus arba paklusti jiems su išlygomis nei besąlygiškai jų laikytis. Pagrindinė straipsnio išvada yra ta, kad teigiamas gyventojų požiūris į teisinės sistemos funkcionavimą yra svarbi apriorinė piliečių įstatymų laikymosi sąlyga.

ENThe article deals with issues related to the process of interactions between the legal system of Lithuania and its consumers - ordinary citizens. Positive evaluation and support of institutions of the legal system as well as officials is one of the main requirements for consolidation of democracy. Thus theoretical basis for investigation is theory of legitimacy in analysing how public evaluation of performance of the legal system and its institutions interacts with citizens assessment of laws and their compliance to laws. Firstly, the attitudes toward legal system and effectiveness of performance of legal institutions is analysed. Secondly, the article investigates how people evaluate institutions of the legal system in the context of human rights and freedom. Thirdly, it indicates people's assessment of laws and their compliance to laws as well as factors influencing legal behaviour of population. Attitudes of mass public are analysed in two respects: performance of legal institutions as elements of the legal system, and performance of the legal institutions ensuring interests of people. According to the data, performance of the state and legal institutions in the respect of the effectiveness of the legal system population evaluate better than in the respect of ensuring interests of the population. Data confirms that negative estimation of the performance of legal institutions makes impact on people's compliance to laws. Majority of population tends to evade laws instead to unconditionally to obey them. The main conclusion of the article is that positive assessment of the legal system is an important precondition for people's compliance to laws. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33008
Updated:
2018-12-17 10:45:37
Metrics:
Views: 8    Downloads: 4
Export: