The Phenomenon of John Donne's homiletic prose : the hermeneutics of movement

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Phenomenon of John Donne's homiletic prose: the hermeneutics of movement
Alternative Title:
Johno Donne'o homiletinės prozos fenomenas: judesio hermeneutika
Keywords:
LT
Barokas / Baroque.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama judesio hermeneutika 17 a. anglų pagrindinio metafizinės poezijos atstovo bei garsaus pamokslininko Johno Donne‘o homiletinėje prozoje. Kadangi Donne‘o pamoksluose vyrauja judesio polifonija, autorė laiko tikslinga aptarti tiek literatūrinę, tiek metaliteratūrinę barokinio homiletinio judesio dimensiją. Minėtos homilijos yra pagrįstos tiek horizontaliu naratyviniu, tiek vertikaliu dvasiniu judesiu. Pastarasis vyksta pirma nužeminančia, o po to pakylėjančia kryptimi, kai kylama sudėtingomis spiralės trajektorijomis (ratu ir aukštyn). Čia išryškėjantis barokiškai masyvus bei egzaltuotai dinamiškas judesys įgyja transcendentinę kokybę ilgai ir nelengva kelione nuo reikšmės prie prasmės. John‘o Donne‘o pamokslai sudaro prasmingą estetinę visumą, kurioje svarbų vaidmenį atlieka judesio estetika. Poeto-pamokslininko pagrindinis tikslas – įtraukti klausytoją/skaitytoją į kelionę nuo suvokimo iki dvasingo veiksmo per estetinį-emocinį išgyvenimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Hermeneutika; Metaliteratūrinis; Homiletinis diskursas; Judesio polifonija; Tipologinė perspektyva; Kanoninis kontekstas; Barokiškai dinamiškas; Teksto atgaivinimas; Sąmokslas; Teopoetika; Judesio estetika; Hermeneutics; Metaliterary; Homiletic discourse; Polyphony of movement; Typological perspective; Canonical context; Baroque vitality; Text recreation; Collusion; Theopoetics; Aesthetics of movement.

ENThe article focuses on the hermeneutics of movement in the sermonic prose of John Donne, the seventeenth-century English Metaphysical poet-preacher. Since Donne’s homilies display the polyphony of manifold movements, here the movement is viewed in both literary and metaliterary perspectives. The poet-preacher’s central aim is, with the help of a journey from meaning to significance, to evoke in the listener-reader the move from understanding to spiritually inspired conduct through aesthetical-emotional experience. [From the publication]

ISBN:
9986197899
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/330
Updated:
2013-04-28 15:15:44
Metrics:
Views: 9
Export: