The Phenomenon of John Donne's homiletic prose : the hermeneutics of movement

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaAnglų kalba / English
AntraštėThe Phenomenon of John Donne's homiletic prose : the hermeneutics of movement
Kita antraštėJohno Donne'o homiletinės prozos fenomenas : judesio hermeneutika
AutoriaiKrūminienė, Jadvyga
KnygojeTekstai ir kontekstai: kalbos judesys : mokslinių straipsnių rinkinys . 2005, P. 258-266
Reikšminiai žodžiai
LTHermeneutika; Metaliteratūrinis; Homiletinis diskursas; Judesio polifonija; Tipologinė perspektyva; Kanoninis kontekstas; Barokiškai dinamiškas; Teksto atgaivinimas; Sąmokslas; Teopoetika; Judesio estetika
ENHermeneutics; Metaliterary; Homiletic discourse; Polyphony of movement; Typological perspective; Canonical context; Baroque vitality; Text recreation; Collusion; Theopoetics; Aesthetics of movement
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje nagrinėjama judesio hermeneutika 17 a. anglų pagrindinio metafizinės poezijos atstovo bei garsaus pamokslininko Johno Donne‘o homiletinėje prozoje. Kadangi Donne‘o pamoksluose vyrauja judesio polifonija, autorė laiko tikslinga aptarti tiek literatūrinę, tiek metaliteratūrinę barokinio homiletinio judesio dimensiją. Minėtos homilijos yra pagrįstos tiek horizontaliu naratyviniu, tiek vertikaliu dvasiniu judesiu. Pastarasis vyksta pirma nužeminančia, o po to pakylėjančia kryptimi, kai kylama sudėtingomis spiralės trajektorijomis (ratu ir aukštyn). Čia išryškėjantis barokiškai masyvus bei egzaltuotai dinamiškas judesys įgyja transcendentinę kokybę ilgai ir nelengva kelione nuo reikšmės prie prasmės. John‘o Donne‘o pamokslai sudaro prasmingą estetinę visumą, kurioje svarbų vaidmenį atlieka judesio estetika. Poeto-pamokslininko pagrindinis tikslas – įtraukti klausytoją/skaitytoją į kelionę nuo suvokimo iki dvasingo veiksmo per estetinį-emocinį išgyvenimą. [Iš leidinio]

ENThe article focuses on the hermeneutics of movement in the sermonic prose of John Donne, the seventeenth-century English Metaphysical poet-preacher. Since Donne’s homilies display the polyphony of manifold movements, here the movement is viewed in both literary and metaliterary perspectives. The poet-preacher’s central aim is, with the help of a journey from meaning to significance, to evoke in the listener-reader the move from understanding to spiritually inspired conduct through aesthetical-emotional experience. [From the publication]

ISBN9986-19-789-9
Mokslo sritisLiteratūrologija / Literary Studies
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/330
Atnaujinta2013-04-28 15:15:44
Metrika Peržiūros: 7