Santuokinis amžius – santuokos sudarymo sąlyga

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Santuokinis amžius – santuokos sudarymo sąlyga
Alternative Title:
Marriageable age – condition of marriage contraction
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2004, Nr. 55 (47), p. 78-89
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Santuoka; Santuoka, santuokinis amžius, santuokos sudarymo sąlygos; Santuokinis amžius; Santuokos sudarymo sąlygos; Šeimos teisė; Conditions of marriage contraction; Family law; Marriage; Marriage, marriageable age, conditions of marriage contraction; Marriageable age.
Keywords:
LT
Šeimos teisė / Family law; Vaikai / Children.
EN
Conditions of marriage contraction; Family law; Marriage; Marriage, marriageable age, conditions of marriage contraction; Marriageable age.
Summary / Abstract:

LTSantuokos sudarymo sąlygas, kurių svarbiausia ir nekintanti yra santuokinis amžius, nustato valstybė, pripažįstanti tik jos pačios registruotą santuoką ir jos pačios pripažintą santuokos registraciją. Santuokinis amžius, kaip visuotinai žinomas juridinis faktas, Lietuvoje skirtingais visuomenės ir valstybės raidos tarpsniais buvo nustatomas tiek kitų valstybių teisės aktais, galiojusiais Lietuvoje, tiek pačios valstybės priimtais teisės aktais ir atskiromis teisės normomis. Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau – CK), įsigaliojusiame nuo 2001 m. liepos 1 d., nustatytas santuokinis amžius interpretuotinas dvejopai: teigiamai – vertinant nustatytą santuokinį amžių, sutampantį su asmens pilnametyste, ir neigiamai – vertinant leidimą tuoktis bet kokio amžiaus vaikams. CK normos, leidžiančios bet kokio amžiaus vaikams sudaryti santuoką, pažeidžia konstitucinę nuostatą, garantuojančią teisę į vaikystę ir jos apsaugą, Vaiko teisių konvencijos, kitų tarptautinės teisės aktų ir paties CK normas, sukonkretinančias vaikų teises. Siekiant suformuluoti teisingas išvadas ir pateikti pagrįstus siūlymus patobulinti CK normas, nustatančias santuokinį amžių, straipsnyje nagrinėjami ne tik Lietuvoje galiojantieji, bet ir galiojusieji teisės aktai, tarptautinės teisės normos, taip pat užsienio valstybių teisės normos, nustatančios santuokinį amžių; diskutuojama su kitais autoriais visiems besituokiantiems aktualiais klausimais.Straipsnyje pateikiami konkretūs siūlymai dėl CK normų, nustatančių santuokinį amžių, pakeitimo: 1) palikti nuostatą, nustatančią santuokinį amžių, sutampantį su pilnametyste, 2) nepilnamečio emancipaciją prilyginti santuokiniam amžiui, 3) atsisakyti nuostatų, leidžiančių tuoktis vaikams, nes jos prieštarauja santuokos tikslams ir uždaviniams, pažeidžia vaikų teises, nustatytas Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Vaiko teisių konvencijoje ir kituose tarptautinės teisės aktuose. [Iš leidinio]

ENThe most important and immutable condition for contracting marriage is marriageable age. It is defines by State which recognizes marriage registered only under the national laws. Marriageable age is a generally excepted juridical fact. In various Lithuanian society and State development periods it was defined by in force legal acts of other countries and the State’s laws. The marriageable age established by Civil Code of Lithuanian Republic, which came in force on the 1st of July , 2001, can be interpreted in two ways. First, positively – assessing marriageable age in connection with person’s majority. Second, negatively – considering allowance for person to contract a marriage at any age. The norms of Civil Code allowing children under the age to contract a marriage, violate Constitutional rule, which guarantee the right for childhood and its protection. Furthermore, these norms break Convention for Child Rights, other international legal acts and the regulations of the same Civil Code, which specifies children’s rights. The paper analyzes legal acts valid till 2001 and present, which regulate the marriageable age as well as the legal norms of foreign countries. Moreover, it provides discussions with other authors expressing their opinion on analyzed problem. Analyzing the main problems discussed in this article author comes to several conclusions and introduces suggestions how to improve the norms of Civil Code.The paper provides specific suggestions for changes of the Civil Code norms. First, to leave regulation determining marriageable age which conforms to majority? Second, to give emancipation of under–age the same status as the marriageable age. Third, to repeal regulations allowing children to contract a marriage and violate children rights defined in the Constitution of the Republic of Lithuania, the Law on fundaments of the protection of child rights in the Republic of Lithuania, Convention for Child rights and other international legal acts. [Text from author]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32869
Updated:
2019-01-23 14:21:05
Metrics:
Views: 36    Downloads: 3
Export: