Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos : lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos: lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys
Alternative Title:
Particularities and gaps in socio-cultural competence - the experience of foreigners studying Lithuanian in Lithuania
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTRemiantis 2002–2003 m. atliktų kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatais straipsnyje glaustai pristatoma lietuvių kalbos Lietuvoje besimokančių svetimšalių sociokultūrinė patirtis. Susitelkiant ties įvairių tautybių užsieniečiams problemiškais mūsų komunikacijos kasdieniame gyvenime aspektais siekiama išsiaiškinti esamas ar galimas jų sociokultūrinės kompetencijos mūsų šalyje spragas. Pristatomi duomenys galėtų padėti geriau suprasti svetimšalių patiriamus sunkumus Lietuvoje, o lingvodidaktams pasitarnauti efektyvinant lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymą, labiau į jį integruojant sociokultūrinės kompetencijos, kuri yra labai svarbi bendrosios komunikacinės mokinio kompetencijos dalis, lavinimą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalba kaip užsienio kalba; Sociokultūrinė kompetencija; Akultūracija; Komunikacija.

ENFollowing the results of qualitative and quantitative research performed in 2002-2003, the article briefly introduces the socio-cultural experience of foreigners studying Lithuanian in Lithuania. Focusing on problems of our communication routine arising for foreigners of different backgrounds, the paper seeks to find out current or possible gaps of their socio-cultural competence in our country. The data presented could help to gain a better understanding of difficulties experienced of foreigners in Lithuania and be useful for linguodidactics in making learning of the Lithuanian language as a foreign language more efficient, by integrating socio-cultural competences which are very important part of the overal communicative competence of the student.

ISBN:
9986197392
Related Publications:
Šiuolaikinio lietuvio nacionalinio būdo bruožai 2. Nerimą keliančios trajektorijos : (sociosofinė kritinė apžvalga) / Romualdas Grigas. Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 1, p. 22-30.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3282
Updated:
2013-04-28 15:48:58
Metrics:
Views: 35
Export: