Sociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos : lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėSociokultūrinės kompetencijos specifika ir spragos : lietuvių kalbą Lietuvoje studijuojančių svetimšalių patirtys
Kita antraštėParticularities and gaps in socio-cultural competence - the experience of foreigners studying Lithuanian in Lithuania
AutoriaiPilipaitė, Inga
KnygojeInnovation and tradition in contemporary language studies : selected papers of the international conference at the University of Vilnius, Lithuania, 17-19 September 2004 . 2005, P. 233-242
Reikšminiai žodžiai
LTLietuvių kalba kaip užsienio kalba; Sociokultūrinė kompetencija; Akultūracija; Komunikacija
Santrauka / Anotacija

LTRemiantis 2002–2003 m. atliktų kokybinio ir kiekybinio tyrimų rezultatais straipsnyje glaustai pristatoma lietuvių kalbos Lietuvoje besimokančių svetimšalių sociokultūrinė patirtis. Susitelkiant ties įvairių tautybių užsieniečiams problemiškais mūsų komunikacijos kasdieniame gyvenime aspektais siekiama išsiaiškinti esamas ar galimas jų sociokultūrinės kompetencijos mūsų šalyje spragas. Pristatomi duomenys galėtų padėti geriau suprasti svetimšalių patiriamus sunkumus Lietuvoje, o lingvodidaktams pasitarnauti efektyvinant lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymą, labiau į jį integruojant sociokultūrinės kompetencijos, kuri yra labai svarbi bendrosios komunikacinės mokinio kompetencijos dalis, lavinimą. [Iš leidinio]

ENFollowing the results of qualitative and quantitative research performed in 2002-2003, the article briefly introduces the socio-cultural experience of foreigners studying Lithuanian in Lithuania. Focusing on problems of our communication routine arising for foreigners of different backgrounds, the paper seeks to find out current or possible gaps of their socio-cultural competence in our country. The data presented could help to gain a better understanding of difficulties experienced of foreigners in Lithuania and be useful for linguodidactics in making learning of the Lithuanian language as a foreign language more efficient, by integrating socio-cultural competences which are very important part of the overal communicative competence of the student.

ISBN9986-19-739-2
Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Susijusios publikacijosŠiuolaikinio lietuvio nacionalinio būdo bruožai 2. Nerimą keliančios trajektorijos : (sociosofinė kritinė apžvalga) / Romualdas Grigas. Filosofija. Sociologija. 2003, Nr. 1, p. 22-30.
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3282
Atnaujinta2013-04-28 15:48:58
Metrika Peržiūros: 6