Lietuvių tautosakos archyvo tarybos posėdžių protokolai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių tautosakos archyvo tarybos posėdžių protokolai
Alternative Title:
Minutes from board sessions of the Lithuanian Folklore Archive
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2005, 30, p. 191-212
Keywords:
LT
Archyvai / Archives; Muzika / Music; Tautosaka / Folklore.
Summary / Abstract:

LTPublikacijoje pateikiami pirmaisiais Lietuvių tautosakos archyvo veiklos metais (1935–1940) rašyti posėdžių protokolai. Juose aptinkama konkrečių duomenų, leidžiančių spręsti apie šios institucijos darbuotojų užmojus ir suvokti tas sąlygas, kurioms esant pasiekta rezultatų tautosakos rinkimo, tvarkymo ir skelbimo srityse. Iš protokolų matyti, kad pirmiausia ieškota būdų, pagyvinti medžiagos rinkimą. Burti talkininkai iš įvairių Lietuvos vietų. Išleista instrukcija, kaip rinkti tautosaką, „Tautosakos rinkėjo vadovas“, klausimų lapais teirautasi apie įvairių tautosakos žanrų gyvavimą. Aktyviems tautosakos rinkėjams organizuoti kursai. Kviesti atvykti į Archyvą įdainuoti liaudies dainų žinomesni pateikėjai. Ketinta rinkti ir nelietuvišką folklorą. Dėmesio vertais pripažinti ir ėmę tautosakėti individualios poezijos kūriniai (A. Vienažindžio, Maironio, L. Giros... eilėraščiai). Iš protokolų juntamas didelis dėmesys sukauptos medžiagos tvarkymui. 1936 m. buvo publikuotas J. Balio sudarytas lietuvių pasakojamosios tautosakos katalogas, ketinta imti sisteminti dainų melodijas, paterles ir priežodžius, o ilgainiui ir burtus bei prietarus. Archyvo darbuotojų tyrinėjimai buvo skelbiami tada imtuose leisti „Tautosakos darbuose“ (išėjo 7 tomai). Protokolai rodo, kad ketinta parengti reprezentacinį būdingiausių lietuvių liaudies dainų rinkinį, leisti rinkinių seriją „Lietuvių tautosaka“. Staigios politinės permainos, Lietuvos okupacija sutrukdė tai įvykdyti. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Lietuvių tautosakos archyvas; Archyvo veiklos pradinis etapas; Tautosaka; Liaudies muzikos instrumentų fiksavimas; Tyrimas; Tautosakos sklaida Lietuvoje ir užsienyje.

ENThe publication includes minutes from board sessions of the Lithuanian Folklore Archive (1935-1940). The minutes include special information, letting us realize the aims of employees of the present institution and to understand conditions under the influence of which results have been achieved in the fields of collecting, management and publishing of folklore. The minutes show that searching for ways to promote the collecting of folklore was the first priority. Activists from various parts of Lithuania were welcome. A “Guide for the folklore collector” has been issued; questionnaires have been concluded in order to find out information about the existence of various forms of folklore. Courses for active collectors of folklore have been organized. Famous presenters have been invited to the Archive to sing folk songs. The employees also intended to collect foreign folklore. Noteworthy works of individual poetry turning into folklore (poetry of A. Vienazinskis, Maironis and L.Gira). The present minutes provided much attention towards management of collected material. The catalogue of Lithuanian narrative folklore concluded by J. Balys was published in 1936; the intention was to systematize melodies of songs, proverbs and old saws, and eventually enhancements and superstitious beliefs. Research of Archive employees was published in an edition which was started at that time - “Folklore works” ( seven volumes total). The minutes show that the intention was to draft a representative collection of the most typical songs of Lithuanian folklore and to publish a series of collections “Lithuanian folklore”. Sudden political shifts and the occupation of Lithuania disrupted the fulfilment of this task.

ISSN:
1392-2831; 2783-6827
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3254
Updated:
2018-12-17 11:37:21
Metrics:
Views: 33    Downloads: 2
Export: