Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2011.
Pages:
64 p
Keywords:
LT
Aukštasis mokslas. Studijos / Higher education. Study; Knygos / Books; Kultūros paveldas / Cultural heritage.
Summary / Abstract:

LTMažosios Lietuvos knygos istorijai skirta mokomoji priemonė užpildo vidurinio mokslo spragą istorijos mokyme ir papildo žinias apie Mažąją Lietuvą, šios istorinės lietuvių žemės kultūrą, leidybinę bei knygų platinimo veiklą. Knygoje teikiama išsami istorinė medžiaga apie Mažosios Lietuvos pirmuosius spaustuvininkus, spausdintas knygas, knygos raidą. Dėstymas plėtojamas chronologiškai. Jis remiasi periodizacija, grindžiama politiniais įvykiais, kurie lėmė knygininkystės kaip verslo ir knygos kaip intelektinio kūrinio kokybinį atsinaujinimą. Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorijos kraštinės ribos yra 1547 ir 1940 metai. Pirmieji žymėjo spausdintinės lietuviškosios knygos atsiradimą Prūsijos kunigaikščių valdomose lietuvių žemėse, antrieji - spaudos leidybos pabaigą. Nepaisant sudėtingų gyvenimo sąlygų, Mažosios Lietuvos lietuviai sukūrė savitą dvasinę ir materialinę kultūrą. Vertingiausią jos palikimo dalį sudaro materialieji istorijos paminklai, kalba, raštija ir literatūra. Ypatingą vietą kultūros raidoje užėmė knyga. Lietuviškieji leidiniai, tokie kaip knygos, brošiūros, smulkieji spaudiniai ir kalendoriai, kartu su periodika aktyviai veikė ir stiprino lietuvių bendruomenės materialinę ir dvasinę būklę.Reikšminiai žodžiai: Knygos istorija; Knygos lietuvių kalba; Knygų leidyba; Knygų prekyba; Mažoji Lietuva; Mokomieji leidiniai; Periodiniai leidiniai; Studijų programos; Book hisory; Book history; Book marketing; Book publishing; Educational publications; Lithuania Minor; Lithuanian books; Periodicals; Study program.

ENThe teaching aid related to the history of the book of Lithuania Minor fills the gap in the teaching of history in a secondary school and supplements the data about Lithuania Minor, the culture of this historical region of Lithuanians, as well as publishing and book circulation activities. The book gives exhaustive historical material about the first printers of Lithuania Minor, published books and the development of the book. The narrative is chronological. It is based on periodisation and political events that determined the qualitative renewal of the book trade as a business and the book as an intellectual work. The history of the Lithuanian book of Lithuania Minor covers the period from 1547 to 1940. The first date marks the emergence of a printed Lithuanian book in the Lithuanian territories governed by Prussian dukes, whereas the latter date marks the end of print publishing. Despite complicated living conditions, the Lithuanians of Lithuania Minor created a distinct spiritual and material culture. The most valuable part of its heritage is the material historical monuments, language, writings and literature. The book occupied a special place in the development of culture. Lithuanian publications such as books, brochures, small printings and calendars, in addition to periodicals, actively affected and consolidated the material and spiritual state of the Lithuanian community.

ISBN:
9789955336488
Related Publications:
Regioniniai knygos kultūros tyrimai Lietuvoje / Tomas Petreikis. Knygotyra. 2013, t. 60, p. 124-146.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32487
Updated:
2022-10-14 14:32:16
Metrics:
Views: 35
Export: