Idiomų vartojimo ypatumai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Idiomų vartojimo ypatumai
Alternative Title:
Specific features of idiom use
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language; Frazeologizmai. Frazeologija / Phraseologisms. Phraseology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas idiomų ir frazeologizmų vartojimas lietuvių ir anglų kalbose. Idiomų gausu ir šnekamojoje kalboje, ir klasikinėje literatūroje. Kas gi yra idiomos? Tai pastovūs žodžių junginiai, kurių reikšmė yra nemotyvuota, nutolusi nuo jų sudarančių komponentų reikšmių, pvz.: batus užlopyti – duoti kyšį. Ir lietuvių, ir anglų kalbose yra labai daug idiomų. Žodžių vartosena idiomose priklauso nuo jas sudarančių žodžių daugiareikšmiškumo, pvz.: galvą džiovinti – vargti (mokantis); kelti rūpestį; rūpintis. Idiomos priverčia žmogų susimąstyti, įsigilinti į jų prasmę, jos puošia kalbą. Studentai mokomi surasti ir atpažinti idiomas, nustatyti ir atskleisti jų kilmę ir sandarą. Dėstytojo uždavinys – skirti daugiau dėmesio ir laiko idiomų supratimui, pažinimui ir mokymui. Sudaryti tinkamą pratimų sistemą idiomų vartosenai mokyti. Mokyti studentus, kaip vartoti dažniausiai sutinkamas idiomas šnekamojoje kalboje.Reikšminiai žodžiai: Idiomų vartojimo ypatumai; Lietuvių ir anglų kalbos; Peculiarities of using idioms; English and Lithuanian.

ENThe article discusses the use of sayings and idioms in Lithuanian and English languages. Idioms are abundant in both spoken language and classical literature. What indeed are idioms? They are set word pairs, whose meaning is unmotivated, distant from meanings of composing elements, for example: to mend shoes – to give a bribe. Both Lithuanian and English are very rich in idioms. The use of words in idioms depends on multiple meanings of words that form them, for example: to dry ones hair – undergo stress in studying; cause concern; take care of somebody. Idioms compel an individual to reflect, comprehend their meaning, they embellish ones language. Students are taught to find and recognize idioms, to establish and reveal their origins and structure. The goal of a lecturer is to devote more attention and time to understanding, learning, and teaching of idioms. Lecturers should form an appropriate system for teaching the use of idioms; attention should be devoted to teaching of students on how to use idioms most frequently found in a spoken language.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3248
Updated:
2013-04-28 15:48:20
Metrics:
Views: 56
Export: