Idiomų vartojimo ypatumai

RinkinysMokslo publikacijos / Scientific publications
Publikacijos rūšisKnygos dalis / Part of the book
KalbaLietuvių kalba / Lithuanian
AntraštėIdiomų vartojimo ypatumai
Kita antraštėSpecific features of idiom use
AutoriaiVankevičienė, Dainora-Viktorija
KnygojeKalbų studijos aukštojoje mokykloje : konferencijos medžiaga : 2005 m. lapkričio 18 d. Kaunas . 2005, P. 130-132
Reikšminiai žodžiai
LTIdiomų vartojimo ypatumai; Lietuvių ir anglų kalbos
ENPeculiarities of using idioms; English and Lithuanian
Santrauka / Anotacija

LTStraipsnyje aptariamas idiomų ir frazeologizmų vartojimas lietuvių ir anglų kalbose. Idiomų gausu ir šnekamojoje kalboje, ir klasikinėje literatūroje. Kas gi yra idiomos? Tai pastovūs žodžių junginiai, kurių reikšmė yra nemotyvuota, nutolusi nuo jų sudarančių komponentų reikšmių, pvz.: batus užlopyti – duoti kyšį. Ir lietuvių, ir anglų kalbose yra labai daug idiomų. Žodžių vartosena idiomose priklauso nuo jas sudarančių žodžių daugiareikšmiškumo, pvz.: galvą džiovinti – vargti (mokantis); kelti rūpestį; rūpintis. Idiomos priverčia žmogų susimąstyti, įsigilinti į jų prasmę, jos puošia kalbą. Studentai mokomi surasti ir atpažinti idiomas, nustatyti ir atskleisti jų kilmę ir sandarą. Dėstytojo uždavinys – skirti daugiau dėmesio ir laiko idiomų supratimui, pažinimui ir mokymui. Sudaryti tinkamą pratimų sistemą idiomų vartosenai mokyti. Mokyti studentus, kaip vartoti dažniausiai sutinkamas idiomas šnekamojoje kalboje.

ENThe article discusses the use of sayings and idioms in Lithuanian and English languages. Idioms are abundant in both spoken language and classical literature. What indeed are idioms? They are set word pairs, whose meaning is unmotivated, distant from meanings of composing elements, for example: to mend shoes – to give a bribe. Both Lithuanian and English are very rich in idioms. The use of words in idioms depends on multiple meanings of words that form them, for example: to dry ones hair – undergo stress in studying; cause concern; take care of somebody. Idioms compel an individual to reflect, comprehend their meaning, they embellish ones language. Students are taught to find and recognize idioms, to establish and reveal their origins and structure. The goal of a lecturer is to devote more attention and time to understanding, learning, and teaching of idioms. Lecturers should form an appropriate system for teaching the use of idioms; attention should be devoted to teaching of students on how to use idioms most frequently found in a spoken language.

Mokslo sritisKalbotyra / Linguistics
Nuoroda į įrašą https://www.lituanistika.lt/content/3248
Atnaujinta2013-04-28 15:48:20
Metrika Peržiūros: 4