Švietimo tyrimų vieta besikeičiančioje visuomenėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švietimo tyrimų vieta besikeičiančioje visuomenėje
Alternative Title:
Location of education researches in changing society
In the Journal:
Mokytojų ugdymas [Teacher Education]. 2004, Nr. 3, p. 158-165
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Besikeičianti visuomenė; Jų vieta; Kintanti visuomenė; Ugdymas; Švietimo tyrimai; Changing society; Education; Education researches; Its location in changing society.
Keywords:
LT
Besikeičianti visuomenė; Jų vieta; Kintanti visuomenė; Mokytojų ugdymas / Teacher education; Švietimo tyrimai; Ugdymas / Education.
EN
Changing society; Its location in changing society.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tikslas – išnagrinėti švietimo tyrimų klasifikacijas, jų vietą aktualumą ir reikšmę Lietuvos švietimo sistemai. Buvo išanalizuota įvairi literatūra ir įvairiuose šaltiniuose pateikti tyrimų rezultatai. Siekiant gerinti esamą švietimo padėtį, labai svarbu ją tiksliai įvertinti ir atsižvelgti į tai, ko tikisi Lietuvos švietimo sistemos dalyviai. Tik tuomet galima tiksliai apibrėžti savo siekius ir tikslus. Atlikdami tyrimus, klasifikuojamus pagal lygius, galima juos organizuoti atsižvelgiant į tikslus: jei tyrimu siekiama apimti visą švietimo sistemą, reikia rengti tarptautinius arba šalies vidaus tyrimus. Ar bus atliekamas teorinis ar empirinis tyrimas, reikšmė dėl to nesikeis, tik rezultatai bus arba tik teoriniai, arba paremti ir faktais, ir skaičiavimais. Pagal tyrimo tikslus galima rinktis vieną iš keturių galimų tyrimo tipų. Ši klasifikacija turėtų palengvinti tyrimo organizavimą. „Aplinkos faktorių“ reikšmė tyrimui taip pat turi didelę įtaką, nes jų nustatymas leidžia numatyti, kurią dedamąją turime keisti, gerinti, tobulinti. Lietuvoje atliekami tarptautiniai tyrimai parodo Lietuvos švietimo sistemos situaciją pasauliniame kontekste, o šalies viduje atlikti tyrimai leidžia įvertinti šalies švietimo sistemos aprūpinimą, dinamiką. Kokiu „skerspjūviu“ besiremtume, atlikdami analizę, tyrimais galime įvertinti esamą situaciją ir nustatyti, kokia yra norima (ideali) situacija. Šių dviejų dedamųjų dėka švietimo sistemos dalyviai ir ekspertai gali numatyti veiksmus tolesniam situacijos tobulinimui, gerinimui.

ENEvery teacher knows what education is and what it should be. However, educational practice today buildings upon the new paradigm of learning demands that teacher not only passively intercepted he knowledge of education science, but were active participants creating it. This can be achieved only by means of scientific research. There are .four different classifications for researches: by level; by nature; by type; by circumstance. These classifications are important to know when we going to start research. Educational researches enable to improve existing programs, teaching process, situation in education. Researches could show an existing (current) situation and a desired situation. Only after analysis of these two points experts of educational system or we could take actions to evaluate and to change current situation in direction of a desired situation. [From the publication]

ISSN:
1822-119X; 2424-3302
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32436
Updated:
2018-12-17 11:25:19
Metrics:
Views: 11
Export: