Politinė kultūra Lietuvoje : kur esame ir kur einame?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Politinė kultūra Lietuvoje: kur esame ir kur einame?
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Almondas; Demokratija; Idealus tipas; Karlas Marksas; Kultūra; Politika; Politinė kultūra; Verba; Almond; Culture; Democracy; Ideal type; Karl Marx; Lithuania; Political culture; Politics; Verba.
Keywords:
LT
Almondas; Idealus tipas; Kultūra / Culture; Politika / Politics; Politinė ideologija / Political ideology; Verba.
Summary / Abstract:

LTPlačiąja prasme politinė kultūra reiškia įsitikinimus, vertybes ir nuostatas vertinant politinius procesus, valdžios struktūras, jos funkcijas, veiklą, politinės galios prigimtį, valstybės kompetencijos apimtį, individo vaidmenį politikoje, jo politinę kompetenciją ir panašiai. Daugelis mokslininkų sutaria, kad politinę kultūrą tyrinėti yra sudėtinga, o ypač nelengva tokią analizę atlikti sparčiai besikeičiančioje visuomenėje. Tokia visuomenė yra ir Lietuvoje. Čia per trumpą laiką pasikeitė politinės sistemos sąranga, ekonomikos modelis, pakito visuomenės sandara ir galiausiai jos vertybės. Nepriklausomybės atkūrimo, demokratijos įtvirtinimo ir ekonomikos pertvarkymo pokyčiai Lietuvos visuomenėje sukėlė anomiją – vertybinę krizę, kuri, matyt, bus ilgalaikis reiškinys. Vertybiniu požiūriu socialinio ir ekonominio nepritekliaus aplinka Lietuvoje kėlė materialinių vertybių svarbą, taip pat pasyvios pavaldinio (subjekto), o ne dalyvio politinės kultūros įsitvirtinimą ilgalaikėje perspektyvoje. Šiame knygos skyriuje analizuojami politinės kultūros bruožai šiuolaikinėje Lietuvoje. Pirmoje skyriaus dalyje pristatoma politinės kultūros sąvoka, antroje dalyje – socialiniai politinės kultūros pamatai radikalios transformacijos laikotarpiu, trečioji dalis skirta aptarti šiuolaikinės Lietuvos politinės kultūros ypatumus remiantis ketvirtosios Europos socialinio tyrimo bangos (2009 m. spalis–2010 m. sausis) duomenimis.

ENPolitical culture is generally perceived as beliefs, virtues and opinions when evaluating political processes, government structure, its functions, activities, the nature of political power, the scope of competences of a state, the role of an individual in politics, his or her political competence, etc. A great number of scientists agree that political culture is a complicated matter for research, and especially it is difficult to perform such a research in a rapidly changing society, which Lithuania represents. Over a short period of time, this country has faced changes in the structure of its political system, economic model, social structure, and finally, its values. Changes brought by the restoration of independence, establishment of democracy and reorganisation of the economy caused anomie in the Lithuanian society – a crisis of values, which, it seems, will last for a long period of time. As far as values are concerned, the atmosphere of the social and economic deprivation in Lithuania promoted material values as well as the establishment of the passive subject political culture instead of the participant political culture in the long run. This section of the book analyses peculiarities of political culture in contemporary Lithuania. The first part of the section presents the concept of political culture, the second part – social grounds of political culture during the period of the radical political transformation, and the third part is aimed at discussing peculiarities of the contemporary political culture in Lithuania based on the data of the forth European wave of social research (October 2009 – January 2010).

ISBN:
9789986435211
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32388
Updated:
2020-06-05 14:23:04
Metrics:
Views: 66
Export: