"Unanständiges" von der Weide - Ein Epilog

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Vokiečių kalba / German
Title:
"Unanständiges" von der Weide - Ein Epilog
In the Book:
Keywords:
LT
Erotinis dainų turinys; Erotinės, obseniškos dainuškos; Lietuvių liaudies dainos; Piemenys; Tradicinė liauides estetika.
EN
Erotic content in songs poetry; Erotical obscene songs; Lithuania; Lithuanian folk songs; Shepherds; Traditional folk aesthetics.
Summary / Abstract:

LTAutoriai nagrinėja erotinius piemenų dainų aspektus. Pažymima, kad piemenavimas suformavo savotišką juo besiremiančią vaikų ir jaunimo kultūrą. Su naktigone ateina ir lyčių tarpusavio santykių tema, kuri aprobuotos kaimo kultūros požiūriu traktuotina kaip subkultūra. Ką jaunimas veikdavo naktigonių metu, tam jų tėvai nebūtų pritarę. Tačiau kadangi kontrolės nebuvo, „seniai“ turėjo šią padėtį iškęsti. Teigiama, kad visi piemenys ištisomis dienomis būdavo vieni be suaugusiųjų priežiūros, todėl vyresnių vaikų seksualinis smalsumas ir jo patenkinimas turėjo būti natūralus. Pažymima, kad liaudies dainų rinkėjai dažnai ignoravo šias dainas kaip nepadorias ir nešvankias. Be to, sunku identifikuoti tikslų jas dainavusių vaikų amžių, nekalbant apie tai, kad dauguma jų pateikėjų jau buvo suaugę. Piemenų nešvankiose erotinėse dainose atsispindi ir baimė, esama ir sadizmo, vojarizmo atgarsių. Taip pat šiomis dainomis išjuokiami suaugusieji, jų autoritetas, nešvankios dainos pasirodo lyg kerštas. Pažymima, kad vulgarioje šių dainų kalboje daug lietuviškų žodžių, ypač įvardijančių genitalijas, yra slavų kalbų skoliniai. Pažymima, kad tarp piemenų populiarios buvo dainos, kuriose anatomijos nežinojimas buvo paverčiamas komišku turiniu. Autoriai konstatuoja, kad nors keista, jog kaime, kurio gyvenimas apsuptas gamtos, erotiniai santykiai buvo viešai paverčiami tabu kaip ir urbanizuotoje visuomenėje, vis dėlto kaimo bendruomenė taip pat kūrė savo etiketą, bet to, Lietuvoje nemažą vaidmenį šiems tabu atsirasti turėjo ir katalikų bažnyčia.

ENThe authors analyse erotic elements of herds' songs. It is noted that herding had formed a particular culture of children and the youth. The topic of relationship between different sex is related to night herding; it was approved from the point of view of the village people and treated as a subculture. The parents would have never approved the occupation of the youth during night herding. But there was no control, therefore, “the aged” had to tolerate it. It is stated that herds were left alone without a control of adults for days, therefore, it is natural that the sexual curiosity was not satisfied. It is noted that those who collected folk songs usually ignored these songs as inappropriate and obscene. Moreover, it is hard to indicate the age of children who sang them; the majority of those who introduced the songs were already adults. The obscene erotic songs of herds also reflect fear, there are features of sadism and voyeurism. Also, the songs mock at adults and their authority, they were like a revenge. It is noted that the vulgar language of the songs contained many borrowings form Slavonic languages, especially those that describe genitalias. Also, the songs where the ignorance of anatomy was made into a comic situation were popular. The authors state that it is odd that in villages where life was surrounded by nature, the erotic relationship was a taboo as it was in an urban society; however, the village society had also had its own etiquette, moreover, the Catholic church influenced the appearance of taboos in Lithuania.

Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32379
Updated:
2013-04-28 22:37:14
Metrics:
Views: 6
Export: