Immigration to Vilnius from the cities around the Baltic 1663-1795

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Immigration to Vilnius from the cities around the Baltic 1663-1795
Keywords:
LT
Migracija / Migration.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas migracijos iš Baltijos pajūrio miestų į Vilnių XVII a. antrojoje pusėje – XVIII a. klausimas. Trumpai įvertinama šio tyrimo vieta šiuolaikinių migracijos istorijos ir istorinės demografijos tyrinėjimų kontekste. Pateikiama svarbiausiųjų šaltinių apžvalga, išryškinami esminiai šiam tyrimui jų duomenys, aptariamas jų patikimumas. Atskleidžiama Vilniaus naujojo miestiečio samprata, priėmimo į naujuosius miestiečius sąlygos. Taip pat apibrėžiama šiame straipsnyje vartojamo termino „migrantas“ prasmė. Analizuojama 293 iš Baltijos pajūrio miestų kilusių Vilniaus naujųjų miestiečių skaičiaus kitimas laiko atžvilgiu, jų kilmės geografija, profesinė sudėtis. Pateikiamos 4 diagramos, 6 lentelės (4 iš jų priedai). Ištirta, kad absoliuti dauguma migrantų buvo amatininkai; dauguma jų buvo kilę iš Prūsijos (apie 50 proc. vien iš Rytprūsių); sparčiausia jų migracija į Vilnių vyko maždaug nuo XVII a. vidurio iki XVIII a. vidurio. [Iš leidinio]

ENThe article analyses migration from Baltic seaside towns to Vilnius in the second half of the 17th century through the 18th century. It provides a brief evaluation of the area analysed in the context of contemporary research into migration history and historical demography. It provides an overview of main sources, highlights the key data in this analysis, and considers the reliability of these data. It defines the conception of the new citizen of Vilnius, conditions for becoming a new citizen as well as the meaning of the term “migrant” used in this article. The article analyses changes in the number of 293 new citizens of Vilnius coming from Baltic seaside towns in the course of time, the geography of their origin and professional composition. It provides 4 charts and 6 tables (4 of them as annexes). It has been discovered that the majority of migrants were craftsmen; most of them came from Prussia (some 50 pct of them were East Prussians); the most intensive migration to Vilnius was observed from around the middle of the 17th century to the middle of the 18th century.

ISBN:
387969320X
Related Publications:
Vilniaus naujieji miestiečiai 1661-1795 m / Agnius Urbanavičius. Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. 383 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3231
Updated:
2013-04-28 15:48:10
Metrics:
Views: 9
Export: