Researching and promoting independent language learning

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Researching and promoting independent language learning
Alternative Title:
Savarankiško kalbų mokymosi tyrimas ir skatinimas
Keywords:
LT
Mokymas. Mokymasis. Didaktika / Teaching. Learning. Didactics; Savarankiškas kalbų mokymasis; Terminai.
EN
Independent language learning; Learning strategies; Terms.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje kalbama apie įvairias savarankiško mokymosi teorijas, privalumus, trūkumus bei įvairius terminus, vartojamus šiai sąvokai apibrėžti. Lingua 1 „Atverkime duris kalbų mokymuisi“ projektas, prasidėjęs 2002 m. spalį ir finansuojamas Europos komisijos Sokrato programos, siekia plėsti besimokančiųjų užsienio kalbų ratą ir jų kultūrinį akiratį. Pagrindiniai šio projekto tikslai: suteikti daugiau galimybių mokytis kalbų; skatinti motyvaciją ir savarankiškumą jų mokantis; didinti įvairių užsienio kalbų besimokančiųjų skaičių; parengti ir pristatyti įvairias strategijas, kurias naudodami kalbų centrai skatintų aktyviau mokytis užsienio kalbų; padėti savarankiškai besimokantiems kalbų. Tikslinė projekto grupė – netradiciškai besimokantys, kurie paprastai neturi galimybės naudotis priemonėmis, prieinamomis tradiciškai besimokantiems. 1-aisiais projekto metais Lietuvoje buvo siekiama populiarinti ir profesionaliais patarimais padėti žmonėms, pasiryžusiems savarankiškai mokytis kalbų. VU anglų kalbos dėstytojai parengė savarankiško mokymosi vadovą, kurio tikslas padėti planuoti ir teisingai pasirinkti mokymosi strategijas ir priemones. 2-aisiais projekto veiklos metais (2004 01–06 mėn.) buvo išbandytas kompleksas priemonių, kurių tikslas padėti aukštųjų mokyklų dėstytojams, skaitantiems arba besiruošiantiems skaityti kursus angliškai, įgyti ir tobulinti kalbinius įgūdžius bei gebėjimus, įgalinančius efektyviai dirbti ir bendrauti tarptautinėje akademinėje aplinkoje. Projekto patirtis leidžia teigti, jog savarankiško mokymosi idėja Lietuvoje nėra populiari ir išplėtota. [sutrumpintas autoriaus tekstas]

ENThe aim of the article is to review the situation of independent learning of languages in Lithuania on the basis of experience and data of the international Lingua 1 project Open the door to learning languages. The project is aimed at raising more possibilities for learning languages, encouraging motivation and independence, increasing the number of learning people, preparing and presenting various strategies. The target group of the project is people learning in a non-traditional way who usually have no possibility to make use of the means accessible to those who learn in a traditional way. During the first year of carrying out the project in Lithuania it was sought to popularise the idea of independent learning of languages and to help people who have decided to learn languages independently with professional advice. The manual of an independent learning was prepared. During the second year of the project a set of measures was tried whose aim was to help lecturers of higher educational institutions who teach English improve speaking skills. The article presents different theories of independent learning, its advantages and drawbacks, as well as various terms used to define this conception. Experience of the project enables us to state that in Lithuania the idea of independent learning is not popular. This was testified to by experience of the first stage of the project – a very small number of people decided to learn languages independently and take responsibility for the results of their learning. The model tested in the second stage of the project was much closer to a traditional understanding of learning languages where a teacher’s role was very important.

ISBN:
9986197392
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3224
Updated:
2013-04-28 15:48:06
Metrics:
Views: 5
Export: