Obrzędowość prac wiosennych w okolicach Puńska i Sejn

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lenkų kalba / Polish
Title:
Obrzędowość prac wiosennych w okolicach Puńska i Sejn
Alternative Title:
Spring campaigns in vicinity of Punsk and Seinai
Keywords:
LT
Lenkija (Poland); Lietuva (Lithuania); Liaudies kultūra / Folk culture.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pateikiama baltiškojo kalendoriaus schema; ji verifikuojama paribinės kultūros faktais, surinktais 1990 m. Kraštotyros draugijos surengtos ekspedicijos metu. Viena vertus, tikintis rasti kultūrinių įtakų įrodymų; antra – ieškant kultūrų sąveikoje kartais gerai išliekančių archajiškųjų kalendorinių sistemų reliktų. Šio krašto lietuvių etninei kultūrai būdingas tęstinumas, atitinkantis palaipsninę natūralią tradicinės gyvensenos transformaciją į moderniąją. Etninė kultūra XX a. čia nepatyrė ideologinės prievartos. Pavasariniai kalendoriniai papročiai Punsko ir Seinų krašte savo kilme yra įvairialaikiai, atspindinys skirtingus baltiškojo kalendoriaus raidos etapus. Labai koncentruotai senieji tikėjimai pasireiškia pradedant metų darbų ciklą – per pavasario šventes. Tai daugiausiai similinės magijos reliktai. Šio krašto ūkininkai, taikydami gana modernią agrotechnologiją, dar gerai atmena senolių patirtį darbus derinti su mėnulio faze, ir praktiškai ją tebenaudoja. Pavasario šventėse čia išskirtinai daug atidos fenologiniams reiškiniams; jų prasmė tebėra nepamiršta. Išsaugoti atmintyje ir senieji šventinių dienų vardai, paprastai siejami su paukščių parskridimu. Pavyko taip pat užfiksuoti paleoastronominio būdo datoms nustatyti atgarsių. Kalendorinių papročių tyrinėjimai patvirtino prielaidą, kad etniniuose paribiuose susidaro ypatingos sąlygos, kartais padedančios išlaikyti itin archajiškus kultūros reiškinius. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Liaudies kalendorius; Tikėjimas; Folk calendar; Beliefs.

ENScheme of Baltic calendar is provided in the article; it is verified with facts of peripheral culture that were gathered during the expedition of Regional studies in 1990. On one hand, hoping to find proofs of cultural influences; on the other hand – in order to find relicts of archaic calendar systems that sometimes are well conserved. Continuity is typical for this region‘s ethnic culture, which corresponds to gradual natural transformation of traditional lifestyle to the modern one. Here in the 20th century ethnic culture did not undergo any ideological compulsion. Spring calendar customs of Punsk and Seinai regions are periodic in their origin, reflecting different stages of developing Baltic calendar. Archaic beliefs evidence very concentrically when starting the cycle of works – during spring feasts. Mostly they are relicts of simile magic. Farmers of this region practice modern agro technology, but they remember experience of their ancestors in harmonizing works with lunar phase and they still use it in practice. Considerably more attention during spring feasts is paid at phenologic concurrencies; their meaning is still unforgotten. Archaic names of festal days are still being memorized and they usually are related to return of birds. It was also managed to record the ripples of paleo-astronomical method for identifying the dates. Studies of calendar customs confirmed the assumption that in ethnical peripheries special conditions comprise, which sometimes help to retain very archaic cultural occurrences.

ISBN:
8387604194
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3223
Updated:
2013-04-28 15:48:06
Metrics:
Views: 10
Export: