Biologinių procesų veiksmažodžiai baltų ir germanų kalbose

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Biologinių procesų veiksmažodžiai baltų ir germanų kalbose
In the Journal:
Keywords:
LT
Baltų kalbos / Baltic languages; Germanų kalbos / Germanic languages.
Summary / Abstract:

LTŠis darbas skiriamas indoeuropeistiniams tyrimams. Jame analizuojami baltų ir germanų kalbų veiksmažodžiai, išsirutulioję iš bendrų šioms kalboms indoeuropietiškųjų šaknų. Taigi darbe svarbu nustatyti biologinių procesų veiksmažodžius, paanalizuoti biologinių procesų reikšmių kitimo kelius, kai kuriuos jų atsiradimo atvejus, palyginti semantinės raidos panašumus ir skirtumus germanų bei baltų kalbose. Biologija - mokslas apie gyvybę, jos dėsnius, biologinis susijęs su gyvybe. Taigi galima teigti, kad biologinių procesų veiksmažodžiai reiškia procesus, susijusius su gyvo organizmo funkcijomis. Jie apima gimimo, mirties, augimo procesus. Kai kurie biologinių procesų veiksmažodžiai atkeliavo iš indoeuropiečių prokalbės, jų semantika įvairiose giminiškose kalbose visiškai sutampa arba skiriasi nežymiai, ir yra beveik visiškai nepakitusi šiuolaikinėse kalbose. Apibendrinant baltų ir germanų kalbų biologinių procesų veiksmažodžius galima padaryti tokias išvadas: 1. Biologinių procesų reikšmė gali būti sena, atėjusi iš senojo indoeuropietiškojo sluoksnio. Apie trečdalis veiksmažodžių (5 iš 17 šaknų) išlaikė pirminę biologinių procesų reikšmę ne tik baltų ir germanų, bet ir kitose giminiškose kalbose. 2. Pirminė biologinių procesų reikšmė gali būti kitų reikšmių formavimosi pagrindas. 3. Dažniausiai biologinių procesų reikšmės formuojasi kitų reikšmių pagrindu (9 šaknys iš 17), jos yra greičiausiai naujesnės, ir paprastai skirtingose kalbose formuojasi atskirai.Reikšminiai žodžiai: Derstrukcija; Posesiniai santykiai; Biologiniai procesai; Emocijos; Intelektinė veikla.

ENThe study is dedicated to Indo-European linguistics research. It provides an analysis of verbs of Baltic and German languages, which came into existence from the Indo-European roots, common to the said languages, therefore it was important to identify the verbs, denoting biological processes, analyze the ways of changes of meanings of biological processes, certain cases of their emergence, compare the similarities and differences of their semantic development in Baltic and German languages. Biology is the science of life and its regularities therefore one can state the verbs, denoting biological processes, also denote the processes, related to the functions of a living organism, i. e. the processes of birth, development and death. Certain verbs, denoting biological processes, came from the Indo-European parent language, their semantics are completely the same in different related languages or have insignificant differences, in addition, it remained also unchanged in the modern languages. When summarizing the verbs, denoting biological processes, used in the Baltic and German languages, one can draw the following conclusions: 1. The meaning of biological processes can be old, coming from the ancient Indo-European layer. Approximately one third of verbs (5 out of 17 roots) retained the primary meaning of biological processes both in the Baltic and German and also other related languages. 2. The primary meaning of biological processes can be the basis for formation of other meanings. 3. Most frequently the meanings of biological processes are formed on the basis of other meanings (9 roots out of 17), they are most frequently newer and form separately in individual languages.

ISSN:
1407-4737
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3213
Updated:
2013-04-28 15:48:00
Metrics:
Views: 29
Export: