Psichoakustiniai darnos rekonstravimo metodai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Psichoakustiniai darnos rekonstravimo metodai
Alternative Title:
Psychoacoustical approaches of reconstruction of scales
In the Journal:
Tautosakos darbai [Folklore Studies]. 2004, 27, p. 133-149
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Darna; Metodai; Muzika; Psicho akustika; Psichoakustiniai metodai; Rekonstrukcija
EN
Harmony; Methods; Music; Psychoacoustical approaches; Psychoacoustics; Reconstruction; Reconstrustion; Scales
Summary / Abstract:

LT„Netemperavimo“ faktą gana seniai pastebėjo lietuvių folkloristai bei etnomuzikologai. Tačiau ar užtenka vien tik konstatuoti autentiškos darnos nuokrypius nuo tolygiosios temperacijos? Darnų akustinis objektyvizavimas, besiremiantis aukščių matavimais, yra problemiškas dėl intrasoninio ir intersoninio aukščio kitimo. Intrasoninio kitimo problema sprendžiama taip: matuojamos stabilios aukščio kontūro atkarpos, o kai jų nėra, integrinis aukštis nustatomas iš klausos, lyginant su žinomų aukščių skale. Intersoninio kitimo problema sprendžiama taip: iš daugkartinių matavimų sudaroma statistinio aukščių pasiskirstymo histograma arba aukščių pasiskirstymas nustatomas iš LTAS grafiko. Iš šių grafikų sprendžiama apie vidutinius garsaeilio aukščius ir intonavimo zonas. Autentiškų darnų rekonstravimas esant kvazistabiliam garsaeiliui remiasi histogramų arba LTAS interpretacija, o nestabilaus (transponuojamo, būdingo pirmiausia vokaliniam atlikimui) garsaeilio atveju prireikia papildomo matematinio-statistinio modeliavimo, kuriuo eliminuojamas laipsniškos transpozicijos veiksnys. Dėl tolygiosios dvylikalaipsnės temperacijos percepcijos galimos teorinio darnų interpretavimo klaidos. Straipsnyje apžvelgiami ir susisteminami tradicinės muzikos darnų rekonstravimo metodai, siekiama juos pritaikyti įvairių lietuvių tradicinės muzikos pavyzdžių darnų rekonstravimui ir įvertinti interpretacijų, besiremiančių tolygiai temperuotos dvylikalaipsnės darnos apercepcija, adekvatumą.

ENThe fact of “no temper” has been noticed by Lithuanian folklorists and ethnomusicologists long time ago. But is it enough to state the deviation of authentic harmony from even temper? The acoustic objectivity of harmonies that is based on pitch measurement is problematic because of intrasonic and intersonic pitch change. The problem of intrasonic change is solved in the following way: the sections of stable pitch contour are measured and, if it is not present, the integral pitch is determined by hearing in comparison with the scale of the already known pitches. The problem of intersonic change is solved in the following way: the statistic pitch distribution histogram is made of multiplex measurements or the distribution of pitches is determined by the LTAS diagram. The diagrams allow to determine the pitch and intonation zones of an average harmonic series. The reconstruction of authentic harmonies in presence of quasistable harmonic series is based on histograms or the interpretation of LTAS; in case of instable (transposed, typical to vocal performance) harmonic series, additional mathematical-statistic patterning that eliminates the factor of gradual transposition is needed. The mistakes of theoretic interpretation of harmonies are possible because of the perception of the even twelve degree temper. The article discusses and structures the methods of musical harmonies' reconstruction that are aimed to be applied for the reconstruction of harmonies of various traditional Lithuanian music examples and for the evaluation of interpretation adequacy based on even tempered twelve degree harmony apperception.

ISSN:
1392-2831
Related Publications:
Scale in Sutartinės : psychoacoustic viewpoint / Rytis Ambrazevičius. Traditional music and research in the Baltic area : new approaches in ethnomusicology. 2005. P. 244-260.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32056
Updated:
2018-12-17 11:25:15
Metrics:
Views: 13    Downloads: 1
Export: