Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo graikiškas laiškas Bizantijos epistolografijos kontekste
Alternative Title:
Letter in Greek of Grand Duke of Lithuania Algirdas in the context of Byzantine epistolography
In the Journal:
Literatūra [Lit. (Vilnius. Online)] [Literature]. 2011, t. 53 (3), p. 89-99
Keywords:
LT
Algirdas, 1296-1377; Bizantija; Bizantijos humanizmas; Epistolografija; Konstantinopolio patriarchas Filotėjus; Laiškai / Letters; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė (Lietuva; LDK; Grand Duchy of Lithuania; GDL).
EN
Byzantine epistolography; Byzantine humanism; Byzantium; Epistolography; Grand Duke Algirdas' letter; Grand Duke of Lithuania Algirdas; Letter in Greek; Patriarch Philotheus of Constantinople.
Summary / Abstract:

LT1371 metais Lietuvos didysis kunigaikštis Algirdas laišką Konstantinopolio patriarchui Filotėjui dėl metropolito Aleksijaus elgesio ir naujo metropolito Lietuvos Rusiai skyrimo parašė graikiškai. Marcelino Ročkos iš graikų kalbos į lietuvių kalbą išverstas laiškas pirmą kartą publikuotas 1996 metais kartu su straipsniu ir komentarais yra visuotinai pripažįstamas. Straipsnyje iš naujo persvarstomi kai kurie Ročkos teiginiai bei vertimo dalykai. Rankraštinis Ročkos palikimas, keturi laiško vertimo variantai leidžia stebėti darbo procesą. Į tai atsižvelgus, straipsnyje patikslinami keletas vertimo (publikacijos varianto) vietų. Algirdo laiškas yra savitas ir išskirtinis visų pirma tuo, kad yra vienintelis graikiškos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kunigaikščio korespondencijos faktas. Algirdo laiško negalime pavadinti literatūriniu. Tačiau jam nėra svetimi Bizantijos dalykinio laiško bruožai, taip pat ir struktūriniu požiūriu. Algirdo laiškas yra parašytas vadinamąja „paprastąja“ graikų kalba. Be kitų faktorių, tokios kalbos vartojimą galėjo lemti ir tai, kad laišką graikiškai užrašė stačiatikis vienuolis, mokėjęs graikų kalbą. Be to, laiškas parašytas vėlyvosios Bizantijos laikotarpiu, kai šnekamosios kalbos elementai vis labiau skverbiasi į rašto kalbą, ir tai skatina vadinamojo viduriniojo graikų kalbos stiliaus formavimąsi ankstyvojo turkų valdymo laikotarpio raštijoje, vartoto administracinėms reikmėms, kur teksto struktūra ir leksika atspindėjo naujosios graikų kalbos bruožus, o ortografija ir morfologija – koinė normas.

ENIn 1371, Grand Duke of Lithuania Algirdas wrote a letter in Greek to Philoteus, a patriarch of Constantinople, regarding the behaviour of metropolitan Alexios and the appointment of a new metropolitan to Lithuania's Kievan Rus. The letter was translated from Greek to Lithuanian by Marcelinas Ročka. For the first time it was published in 1996 and was publicly accepted together with an article and comments. The article reconsiders some Ročka's statements and assessments. Ročka's manuscript heritage which is four translation variants of the letter allows us to observe the process of the work. With regard to it, the article specifies a few places of the translation (published variant). Algirdas' letter is original and distinctive because it is the only fact of Greek correspondence of the duke of the Grand Duchy of Lithuania. Algirdas' letter cannot be treated as literary. However, it contains the features of a Byzantine business letter from the structural point of view, as well. Algirdas' letter was written in a so called “simple” Greek language. Despite other factors, the use of such language may have been influenced by the fact that the letter was written in Greek by an Orthodox monk who new Greek. Moreover, the letter was written during the late Byzantine period when the elements of a spoken language were more and more penetrating to the written language. It influenced the so-called formation of the middle Greek language style in the writing of the early Turkish period. It was used for administrative needs where the structure and vocabulary of the text reflected the features of a new Greek language; the orthography and morphology reflected koine norms.

ISSN:
0258-0802; 1648-1143
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/32042
Updated:
2022-01-17 13:03:45
Metrics:
Views: 26    Downloads: 6
Export: