XVI a. pirmosios pusės Žemaitijos valstiečių ir miestelėnų prievolių surašymas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
XVI a. pirmosios pusės Žemaitijos valstiečių ir miestelėnų prievolių surašymas
Alternative Title:
Cadastre of peasant obligations in early 16th century Samogitia
In the Book:
Konstantinas Jablonskis ir istorija / sudarė Edmundas Rimša. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2005. P. 215-224
Keywords:
LT
16 amžius; 17 amžius; Socialinė istorija / Social history; Socialinė struktūra / Social structure.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas sisteminių apmokestinimo ir karo tarnybos šaltinių formavimas didžiojo kunigaikščio iniciatyva XVI a. pradžioje ir tiesiogiai išlikusio Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo raštininko Andriaus Mackavičius 1537-1538 m. atliktas valdovui priklausiusių Žemaitijos valsčių valstiečių ir miestelėnų prievolių surašymas, jo atsiradimo priežastys, sudarymo principai, pateikiama informacija ir jo vieta bei reikšmė prievolinių vienetų surašinėjimo sistemoje. Šis surašymas yra nuoseklios gyventojų, jų prievolių – karinės bei mokesčių registravimo ir kontrolės stiprinimo politikos pasekmė. Surašinėjimo metodika buvo tobulinama nuo pirmojo XVI a. dešimtmečio. Deja, visą Lietuvos Didžiąją Kunigaikštiją apimančių XVI a. I pusės ūkinių surašymų dokumentai neišliko. Valdovo paskirtas raštininkas A. Mackavičius surašinėjo pats asmeniškai, todėl galima teigti, kad surašymo duomenys buvo artimi tikrovei. Tuo šio surašymo informacija skiriasi nuo XVI a. pabaigos bei XVII a. pirmosios pusės surašymų, kuomet surašinėta ne tiesiogiai, o pasikliauta senais kvitais ar žemvaldžių priesaikomis. Šis A. Mackevičiaus atliktas surašymas leido strategiškai planuoti valstybės finansus. Panašūs buvo visą valstybę apimantys XVII a. vidurio dūmų surašymai.Reikšminiai žodžiai: Žemaitija (Samogitia); Valsčiai; Valstiečiai; Miestelėnai; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždas; Prievolės.

ENThe article discusses systematic taxation and military service initiated by the Grand Duke in the early 16th century and a census of duties of Žemaitija peasants and townspeople conducted by Andrius Mackavičius, a scribe of Lithuanian Grand Duke Žygimantas the Old in 1537-1538, reasons and principles of conducting a census, information contained in it as well as its place and importance in the system of recording duties. This census was conducted as a result of the strengthening of consistent registration and control of residents, their military and tax duties. The methods of taking a census had been improved since the 1500s. Unfortunately, documents on economic censuses of the first half of the 16th century that involved the whole Grand Duchy of Lithuania have not survived to date. Mackavičius, a scribe appointed by the ruler, conducted the census personally and therefore the data were quite reliable. At this point, this census differed from censuses conducted at the end of the 16th century and the first half of the 17th century using old receipts or landowners' vows rather than directly. Mackevičius' census facilitated strategic planning of state finance. Similar national-scale censuses were conducted in the middle of the 17th century.

ISBN:
9986780640
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3189
Updated:
2013-04-28 15:47:46
Metrics:
Views: 16
Export: