Švietimo sąvokos learning outcome darninimas lietuvių kalboje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Švietimo sąvokos learning outcome darninimas lietuvių kalboje
Alternative Title:
Harmonisation of the educational concept learning Outcome in the Lithuanian language
In the Journal:
Aukštojo mokslo kokybė. 2011, Nr. 8, p. 12-37
Keywords:
LT
Apibrėžtis; Bolonijos procesas; Studijavimo rezultatas; Sąvoka; Sąvokų darninimas; Sąvokų reikšmės; Terminas; Terminų ir sąvokų darninimo metodologija; Vertimas; Švietimas; Švietimo sąvoka; Žymiklis.
EN
Bologna process; Concept; Definition; Education; Educational concept; Harmonisation of concepts; Learning outcome; Methodology for harmonisation of terms and concepts; Signifier; Term; The meanings of concepts; Translation.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje angliško termino learning outcome vertimo į lietuvių švietimo terminų sistemą pavyzdžiu diskutuojami semantiniai profesinių terminų vertimo ypatumai. Atskleidžiama sąvokos žymiklio ir sąvokos turinio atitiktis bei jų dermė su jau egzistuojančiomis švietimo terminų sistemomis, atsižvelgiant į skirtingą švietimo raidą, kultūrinę tradiciją ir lingvistinius bei terminologinius skirtumus. Atskleidžiami tiesioginio vertimo iš vienos švietimo terminų sistemos į kitą semantiniai pavojai, kai išverstas terminas neatitinka pirmapradės reiškinio prasmės pirminėje švietimo tradicijoje. [Iš leidinio]

ENIn this article, an example of translation of the English erm learning outcome into the Lithuanian system of ducational terms is used to discuss semantic peculiarities of translating Professional terms. Consistency of a concept signifier and content of a concept, as well as their tune with already existing systems of educational terms are revealed, taking into consideration different evolution of education, cultural tradition and linguistic as well as terminological differences. Semantic risks of direct translations from one system of educational terms into another when a translated term does not correspond to the original meaning of a phenomenon in a primary educational tradition are identified. [From the publication]

ISSN:
1822-1645
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31884
Updated:
2020-02-13 11:20:00
Metrics:
Views: 15    Downloads: 5
Export: