Lietuvių kalba kitakalbiams : vadovėlis

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių kalba kitakalbiams: vadovėlis
Publication Data:
Kaunas : Technologija, 2005.
Pages:
172 p
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography.
Summary / Abstract:

LTLietuvių kalbos vadovėlis skirtas tiems, kurie mokosi lietuvių kalbą kaip svetimą kalbą ir yra pasiekę pramokusiųjų lygį. Jis padės siekti aukštesnės pakopos, tobulins jau įgytus gebėjimus, plės žodyną, padės suprasti klausomą ar skaitomą tekstą, mokys bendrauti, diskutuoti bei reikšti mintis žodžiu ar raštu. Vadovėlio medžiaga skatins ne tik vartoti kalbą, bet ir mąstyti, plėtoti kūrybines galias, o grupinės užduotys mokys bendradarbiauti.Reikšminiai žodžiai: Kitakalbiams; Rašymas; Skaitymas; Pokalbis; Non-native speakers; Writing; Reading; Conversation.

ENThe Lithuanian language textbook is dedicated to those learning Lithuanian as a foreign language and who have already reached the advanced level. The handbook helps to reach for a higher level, develop the already acquired knowledge, extend the vocabulary, understand the read or listened text, teaches to communicate, discuss and express ideas both in verbal and in the written form. The materials contained in the handbook will encourage to not only use the language, but also to think and develop the creative power and the group tasks will teach cooperation.

ISBN:
9955097876
Related Publications:
Dabartinės lietuvių kalbos gramatika / Vytautas Ambrazas, Kazimieras Garšva, Aleksas Girdenis, Evalda Jakaitienė, Pranas Kniūkšta, Stasė Krinickaitė, Vitas Labutis, Adelė Laigonaitė, Elena Oginskienė, Juozas Pikčilingis, Albertas Ružė, Nijolė Sližienė, Kazys Ulvydas, Vincas Urbutis, Adelė Valeckienė, Elena Valiulytė. Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. 745 p.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3184
Updated:
2013-04-28 15:47:42
Metrics:
Views: 80
Export: