Mažus vaikus auginančios šeimos - naujas viešųjų bibliotekų vartotojų segmentas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mažus vaikus auginančios šeimos - naujas viešųjų bibliotekų vartotojų segmentas
Alternative Title:
Families bringing up small children - new segment of public libraries users
In the Journal:
Tarp knygų. 2011, Nr. 3, p. 5-8
Keywords:
LT
Bibliotekų paslaugos vaikams; Bibliotekų paslaugos šeimai; Priešmokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai; Vartotojai; Viešosios bibliotekos; Šeima.
EN
Family; Library service s for children; Library services for children; Library services for fammily; Library sevices for family; Pre-school and school age children; Public libraries; Public library; Users.
Summary / Abstract:

LTIFLA 2007 m. pristatė viešųjų bibliotekų paslaugų plėtros gaires, skatindama pradėti aptarnauti šeimas, auginančias vaikus iki 3 metų amžiaus. Viešosios bibliotekos šeimoms su mažais vaikais gali pasiūlyti draugišką saugią aplinką, galimybę naudotis knygomis, žaislais, multimedija ir kvalifikuotą aptarnaujantį personalą. Gairėse didelis dėmesys skiriamas ankstyvajam informacinių ir technologinių įgūdžių ugdymui, garsiniam skaitymui; viešųjų bibliotekų bendradarbiavimui su ikimokyklinio ugdymo, sveikatos priežiūros institucijomis bei vietos bendruomenėmis. Ši veiklos sritis Lietuvoje nauja, iki šiol nebuvo tirta, kokią dalį viešosiose bibliotekose sudaro šeimos su mažais vaikais, kokios paslaugos jiems teikiamos ir pan. Tad 2010 m. kovo mėnesį buvo atlikta vaikus aptarnaujančių bibliotekų darbuotojų anketinė apklausa. Apklausai atrinkta Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Vaikų literatūros centras ir Lietuvos viešosios bibliotekos (5 apskričių viešosios bibliotekos, 60 viešųjų bibliotekų ir 14 vaikus aptarnaujančių filialų). Anketinė apklausa parodė, kad Lietuvos viešosios bibliotekos yra iš dalies pasirengusios teikti paslaugas šeimoms su mažais vaikais, tačiau vis dar reikia tikslinio dėmesio aplinkos, erdvių pritaikymui, fondo atnaujinimui ir papildymui, kvalifikacijos ugdymui. Specializuotų programų ir projektų, atitinkančių vaikų ankstyvo ugdymo šeimose poreikius, vaikų skyriai (centrai) neplanuoja ir neteikia, išskyrus retus atvejus, paskatintus valstybinės skaitymo skatinimo programos. Šioje srityje bibliotekos pasirengusios bendradarbiauti su joms labiau pažįstamomis organizacijomis ar asmenimis, tačiau mažiau dėmesio skiria naujų ryšių paieškai.

ENIn 2007, IFLA introduced the guidelines for the development of public libraries, encouraging the libraries to cater for families with children under 3 years old. Public libraries can offer now for families with young children a friendly safe environment, possibility to use books, toys, multimedia and qualified assisting personnel. Substantial attention in the guidelines is focused on early development of information and technological skills, reading out loud; collaboration between public libraries with preschool educational, health care institutions and local communities. This field of activity is new in Lithuania, it has not been researched yet, what proportion of families with young children make in public libraries, which services are provided to them, etc. Therefore, in March 2010, a questionnaire survey of the staff of libraries servicing children was conducted. Children's literature centre of the Lithuanian National Martynas Mažvydas Library and Lithuanian public libraries (5 county public libraries, 60 public libraries and 14 branches catering for children) were selected for the survey. The questionnaire survey revealed only partial readiness of the Lithuanian public libraries to provide services for families with young children, and purpose-oriented attention to adaptation of the surroundings, spaces, books pool renewal and replenishment, qualification improvement are still needed. Children's divisions (centres) do not plan or provide specialised programmes and projects in accordance with the needs of children's early education in families, save for rare cases promoted by the state reading promotion programme. In this field, the libraries are ready to collaborate with the organisations or persons already that are more familiar to them, but they pay too little attention for the search for new contacts.

ISSN:
0868-8826
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31785
Updated:
2017-02-14 14:16:32
Metrics:
Views: 7
Export: