Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bruožų raiška: moksleivių nuomonės tyrimas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mokyklos, kaip besimokančios organizacijos, bruožų raiška: moksleivių nuomonės tyrimas
Alternative Title:
Features' expression of school as learning organisation: investigation of pupils' opinion
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 261-268
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Mokykla; Besimokanti organizacija; Moksleiviai; School; Learning organisation; Pupil.
Keywords:
LT
Besimokanti organizacija; Mokykla / School; Mokiniai /School students.
EN
Learning organisation; Pupil.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama moksleivių nuomonė apie besimokančiosios organizacijos raišką mokykloje (tobulėjimo paskatas, organizacijos atvirumą ir lankstumą, šiuolaikines kompetencijas, naujas mokymosi paradigmas, sąlygas ir išteklius mokytis ir tobulėti savoje organizacijoje). Atliekant tyrimą naudota anketinė apklausa, faktorinė, klasterinė, koreliacinė analizė. Iš viso apklausoje dalyvavo 447 moksleiviai iš 9 miesto ir 4 rajono gimnazijų bei 3 vidurinių ir 1 pagrindinės mokyklos, esančių 5 Lietuvos Respublikos apskričių 8 rajonuose. Iš moksleivių nuomonių apie tobulėjimo paskatas struktūroje išryškėjo vidinio ir išorinio prado dimensijos. Moksleiviai objektyvias tobulėjimo paskatas (inovacijas ir aspiracijas, pvz., studijas universitete) vertina labiau nei subjektyvią kitų patirtį, kurią būtų galima perimti sąveikoje ir partnerystėje. Tyrimo duomenys skatina daryti prielaidą, kad Lietuvos edukacinėje praktikoje yra nelabai vertinamas subjektyvusis pradas (savo ir kito nuomonė, patirtis ir t. t.) ir vertinami tik objektyvūs veiksniai (pvz., informacinės technologijos ir pan.). Mokyklos atvirumo ir lankstumo nuostatai respondentai linkę pritarti. Vertinant šiuolaikines kompetencijas moksleivių populiacijoje, išryškėjo dvi tendencijos: 1) mažas (N = 5-10 рос.) skaičius tiriamųjų mano, kad tokio pobūdžio gebėjimai yra nenaudingi jų veikloje (arba bus nenaudingi ateityje), be to, turint daugybę kompetencijų gali neatsiskleisti gebėjimų grupė, kurią dauguma respondentų vertintų kaip nenaudingą; 2) pripažįstama, kad tokių žinių ir gebėjimų trūksta ir juos reikėtų tobulinti.

ENHaving management and educational paradigm changed, learning integrates into organisation's activity. Learning and work have become synonymous words: learning in contemporary concept is a new form of work, condition and guarantee of efficient activity, work - situation of learning. These changes challenge educational system: schools, universities, etc. The emerged controversy challenges the necessity to reorient education fundamentally considering the concept of learning society (Chapman, 1996). To solve this problem coherent and planned in advance educational reform took place in the eighth-ninth decades in Western countries (Želvys, 1999). Parallelly, the programs of school development were initiated (Fullan, 1998; Stoll and Fink, 1998; Dalin, Rolf, Kleekamp, 1999, etc.). All the applied strategies had one goal - to recreate schools into learning organisations. The purpose of the research is to find the opinion of pupils on the matters oidevelopment incentives, organisation's openness and flexibility, modern competence, new learning paradigm, conditions and resources to be studied and developed in organisation. The main research method - anonymous survey in written. The data were processed applying the software Statistical Package for the Social Sciences SPSS. There were 447 pupils in the survey. The array of the research represented 9 urban and 4 rural gymnasiums as well as 3 secondary and 1 principal schools, situated in 8 regions of 5 counties of Lithuania. The survey took place in January - February 2001. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31738
Updated:
2018-12-17 11:13:41
Metrics:
Views: 15    Downloads: 2
Export: