Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse: tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Pelkininkų kaimai ir kolonijos Šilutės apylinkėse: tradicinės gyvensenos bruožai ir gyvenviečių raida
Alternative Title:
Marsh people's (Pelkininkai) villages and colonies in Šilutė district: features of traditional lifestyle and settlement development
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2006, Nr. 4, p. 10-20
Keywords:
LT
Šilutės apylinkės; Pelkininkų kaimai; Pelkininkų kolonijos; Mažosios Lietuvos gyvenviečių istorija; Agrarinė kultūra; Tradicinė gyvensena; Vabalų kaimas; Aukštumalos pelkininkų kolonija; Žalgirių pelininkų kolonija; Kultūros paveldas.
EN
Agrarian culture; Traditional living; Lithuania Minor; North East Prussia; Marsh people; Šilutė District; Cultural heritage; Village.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje tyrinėjami iki šiol mažai tyrinėti pelkininkų kaimai Šilutės apylinkėse, gyvavę jau XVIII a. bei pelkininkų kolonijos pradėtos kurti XIX a. pradžioje.Šios kolonijos ypač sparčiai plėtėsi XIX a. pabaigoje.Straipsnio objektas – pelkininkai, jų tradicinė gyvensena bei gyvenvietės. Tikslas – atskleisti itin savitos pelkininkų gyvensenos bei jos istorinės raidos ypatybes (apsiribojant Šilutės apylinkėmis). Autorius remdamasis ilgamečių lauko tyrimų surinkta medžiaga bei Lietuvos ir Vokietijos archyvuose rastais dokumentais, taip pat iki šiol lietuviškoje spaudoje neaptartomis vokiškomis publikacijomis priėjo pagrindinės išvados, kad Mažosios Lietuvos pelkininkai – tai savita agrarinės kultūros grupė, neturėjusi analogų Didžiojoje Lietuvoje.Pirmą kartą šiame darbe nuosekliai apibūdinta Vabalų kaimo, Aukštumalos ir Žalgirių pelkininkų kolonijų istorinė raida.

ENThe subject of this article is less explored pelkininkai (swamper) villages of Šilutė localities, which already existed in the 18th century, and swamper colonies that were began to setting in the beginning of the 19th century. These colonies were rapidly developing in the end of the 19th century. Swampers, their traditional lifestyle and living places are the subject of this article. The aim is to reveal the specialties of swampers’ lifestyle and their historical development (within the margins of Šilutė). Author referred to the material of long-lasting researches and the documents that were found in the archives of Lithuania and Germany, also to German publications that had not been yet discussed in Lithuanian press, and came to the main conclusion that swampers of Minor Lithuania is a distinctive group of agrarian culture, which didn’t have any analogues in Great Lithuania. Vabalai village, Aukštumala and Žalgiriai swamper colonies were for the first time coherently described in this work.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Žemaitijos ir Klaipėdos krašto senųjų kaimų struktūra / Martynas Purvinas. Liaudies kultūra. 2005, Nr. 5, p. 31-39.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3172
Updated:
2018-12-20 23:08:49
Metrics:
Views: 85    Downloads: 3
Export: