Salantų bažnyčia : istorija, meno vertybės ir žmonės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Salantų bažnyčia: istorija, meno vertybės ir žmonės
Editors:
Šverebas, Povilas, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2011.
Pages:
501 p
Series:
Žemaičių praeitis; kn. 15
Notes:
Bibliografija išnašose ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Telšių vyskupo Jono Borutos SJ žodis salantiškiams, esamiems ir buvusiems, pro Salantus keliavusiems šios monografijos skaitytojams — Salantų klebono kanauninko dr. Petro Smilgio linkėjimai bažnyčios lankytojams ir šios knygos skaitytojams — Iš Salantų bažnyčios ir parapijos istorijos / Kazys Misius — Salantų miestelio neogotika / Nijolė Lukšionytė-Tolvaišienė — Senosios Salantų bažnyčios altorių ir jų paveikslų istorinė ir meninė apžvalga / Dalia Ramonienė — Salantų bažnyčios liturginiai indai ir kiti reikmenys / Liepa Griciūtė-Šverebienė — Salantų bažnyčios procesijų altorėliai / Liepa Griciūtė-Šverebienė — Salantų bažnyčios vargonai ir vargonininkai / Girėnas Povilionis — Salantų bažnyčios varpai, varpinės ir varpininkai / Povilas Šverebas — Salantų (Gargždelės) kapinių koplyčia ir varpinė / Dalia Klajumienė — Visuomeninis Salantų parapijos gyvenimas 1905-1940 m. / Julius Kanarskas — Salantų klebonas kanauninkas Stanislovas Čerskis ir jo kultūrinė veikla / Kazys Misius — Valančiai Kalnalio bažnyčios 1793-1821 m. krikšto metrikų knygoje / Julius Kanarskas — Salantų bažnyčios vitražai ir jų autorius kun. Juozapas Paulauskas / Povilas Šverebas — Salantų bažnyčios velykiniai kareiviai - Adomo Kvaso pradžiamokslis / Povilas Šverebas — Salantų bažnyčios archyvas / Liepa Griciūtė-Šverebienė, Povilas Šverebas — Spalvotos iliustracijos — Priedai: Salantų parapijos klebono ir administratoriaus raportai Žemaičių ir Telšių vyskupams; Meistras Jonas Balčiūnas ir jo darbai Salantų bažnyčioje; Jono Balčiūno ir jo šeimos gyvenimo aprašymas / Barbora Ona Balčiūnienė; Iš Salantų klebono Brunono Bagužo atsiminimų; Salantų pyragas, Gaidžio koplyčia ir Homanno žemėlapiai / Vaidotas Žukas; Kunigų kapai Gargždelės kapinėse ir jų tekstai —Apie straipsnių ir atsiminimų autorius — Santrumpos — Asmenvardžių rodyklė.
Summary / Abstract:

LTStraipsnių rinkinyje apžvelgiama Salantų parapijos istorija, joje dirbusių kunigų biografijos, plačiame kontekste analizuojama bažnyčioje saugomų meno kūrinių vertė, aiškinamasi jų autorystė, pateikiamas Salantų šventovėje saugomų dokumentų sąvadas. Prieduose publikuojami dokumentai ir atsiminimai. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9786094470165
Related Publications:
Veiviržėnų bažnyčios iliuzinė tapyba ir XVIII a. II pusės - XIX a. I pusės Kristaus kapo dekoracijos : politikos priemonės ir jų sėkmė / Asta Giniūnienė. Menotyra. 2012, t. 19, Nr. 1, p. 18-36.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31719
Updated:
2022-02-11 22:39:28
Metrics:
Views: 62
Export: