Darželio auklėtojų požiūris į vaiko teises

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darželio auklėtojų požiūris į vaiko teises
Alternative Title:
Teacher's attitude towards child's rights
In the Journal:
Pedagogika. 2003, 65, p. 63-68
Keywords:
LT
Vaiko teisės; Ikimokyklinio ugdymo institucija; Vaikų darželis; Pedagogai.
EN
Child rights; Pre-school institutions; Kindergarten; Educators.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje pristatomas tyrimas, kurio tikslas – įvertinti vaiko teisių supratimo ir užtikrinimo situaciją ugdymo institucijose. Šiam tikslui pasiekti išsikelti tyrimo uždaviniai: išsiaiškinti pedagogų požiūrį į vaiko teises; atskleisti pedagogo ir vaiko tarpusavio sąveikos ypatumus saugant vaiko teises; ištirti vaiko požiūrį į jo teisių garantavimą grupėje. Tyrimo hipotezė: ugdymo institucijų pedagogai nepakankamai susipažinę su vaiko teisėmis, dažnai jas ignoruoja; vaiko teises įvairaus išsilavinimo ir amžiaus pedagogai suvokia skirtingai. Tyrimo metodai: stebėjimas, anketavimas, pokalbis, statistinė analizė. Tirta 80 atsitiktinai atrinktų ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Tyrime dalyvavo 571 auklėtoja ir 673 vaikai. Atskleista, kad Vilniaus miesto ir rajono ikimokyklinių dalis ugdymo institucijose dirbančių auklėtojų yra nepakankamai susipažinusios su vaiko teisėmis, joms trūksta žinių apie vaiko teises. Jų nuostatos palaikyti vaiko teises neatitinka realios ugdymo institucijoms būdingos situacijos ir vaikų vertinimo. Reali teisių palaikymo situacija ne visada palanki vaikui. Auklėtojų ir vaikų nuomonė apie teisių garantijas iš esmės skiriasi: auklėtojų nuomonė apie teisių palaikymą yra geresnė nei vaikų. Aukštosios mokyklos, rengdamos specialistą, kuris geba atsakyti į esminius švietimo ir ikimokyklinio ugdymo dabarties iššūkius, turėtų labiau akcentuoti vaiko teisių teorinius ir praktinius klausimus. Studijos turėtų formuoti studentų nuostatas, kad vaiko teisių palaikymas ir gynimas garantuoja normalią vaiko raidą, leidžia pilnai atsiskleisti ir vystytis vaiko asmenybei.

ENThe Child Rights Protection Law of the Republic of Lithuania passed March 14, 1996 determines the main child rights and their guarantees, liberties and duties, considering the specific status of the child in the family and society. It is essential to ensure existential, developmental, protection and participation rights of children in educational institutions. In 2000 - 2001, teachers and MA students of the Pre-school Education Department of VPU conducted a research, which reviewed the situation of child rights at pre-school institutions of Vilnius and its district. The aim of the research was to define educators' attitudes towards child rights and analyse the real situation related to their guarantees. The objectives of research were to ascertain the educators' point of view towards child rights, to establish peculiarities of educator-child interaction protecting child rights, to examine children's point of view to the guarantees of their rights in the group. The subject of the research was 571 kindergarten educators and 763 children. The methods of the research were observation, questionnaires and statistical analysis. The research results revealed that 45.2 % of the educators have good understanding of the main child rights. The educators' attitudes towards child rights differ at different institutions. The majority of the teachers accept child rights related to child development. Existential rights are well known to 38,2 % of the teachers. Only 25,7 % of the preschool education teachers are aware of child protection rights, and 14,2 % are familiar with child participation rights. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31596
Updated:
2018-12-17 11:13:32
Metrics:
Views: 73    Downloads: 6
Export: