Kalėdų Senelio kilmė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalėdų Senelio kilmė
In the Journal:
Liaudies kultūra. 2010, Nr. 6, p. 32-37
Keywords:
LT
Dovanos; Kalendoriniai ritualai; Kalėdų Senelis; Kultūrinės transformacijos.
EN
Artificial rituals; Calendar rituals; Cultural transformations; Father Christmas; Gifts; Presents; Santa (Claus); Santa Claus, gifts.
Summary / Abstract:

LTStraipsnio objektas – dovanojimo tradicija ir dovanas nešantys personažai. Pasitelkus istorinį lyginamąjį bei turinio analizės metodus, siekiama parodyti dovanas nešančio personažo istorinės raidos kryptis bei atskleisti galimas kultūrinių transformacijų priežastis. Analizuojamas šventinės dovanojimo tradicijos santykis su Europos tautų ritualinės kultūros elementais, aptariama dovanas nešančio personažo įvairovė, tradicinis ritualinių dovanų teikimo laikas, veiksniai, galėję sąlygoti dovanas nešančių personažų atsiradimą ir kultūrines šio papročio transformacijas, dovanas nešančių personažų vardų ir išvaizdos kitimą, aptariama, kaip šiame kontekste atrodo atitinkami lietuvių etnografijos teikiami duomenys, kurie susiję su lietuviškuoju Seniu Kalėda.Daroma išvada, kad ieškant dovanas atnešančio personažo kilmės, omenyje reikia turėti du reiškinius – Kalėdų Senio sąsajas su žiemos laikotarpiu paplitusiu persirengimo papročiu ir krikščionių bažnyčios pastangas kontroliuoti šią archajišką ritualinę tradiciją. Teigiama, kad visi duomenys rodo, jog dovanojimo tradicijos ištakos slypi mirusių protėvių pagerbimo ritualuose. Nepaisant dovanas teikiančių personažų įvairovės, Europos tradicijose matoma bendra jų kitimo tendencija – nuo chtoniškos prigimties mitinio padaro link šviesius ar raudonus drabužius vilkinčios ir dovanėles teikiančios būtybės vaizdinio. Lietuvių etnografinė tradicija leidžia teigti, kad Lietuvoje Kalėdų senio personažas atsirado sujungus degraduojančią senovinę persirengimo formą su kalėdinių dovanėlių namuose teikimo motyvu.

ENThe subject of the article is tradition of donation and gift-bringing characters. Based on historical comparative and content analysis methods, the article seeks to demonstrate directions of historical development in gift-bringing characters and to reveal possible reasons for cultural transformations. The article analyses relation of festive donating tradition with elements of ritual culture of European nations, discusses variety of gift-bringing figure, traditional time for donating ritual gifts, factors possibly affecting origin of gift-bringing characters and cultural transformations of the same tradition, changes in names and appearance of gift-bringing characters and discusses the data made available by Lithuanian ethnography in this regard as related to Lithuanian Father Christmas. The article concludes that when looking for origin of a gift bringing figure one must bear in mind two phenomena: connections of the Santa Klaus to custom of disguise in winter period and the efforts of the Catholic church to control this archaic ritual tradition. It asserts that all data indicate that the origins of donating traditions lye in the rituals of honouring the dead forefathers. Despite the variety in gift bringing figures, European traditions display general trend of change, from chthonic nature mythical creature towards creature wearing light or red garments and bringing gifts. Tradition of Lithuanian ethnography suggests that in Lithuania, character of Father Christmas appeared upon merger of degrading ancient form of disguise with a motive of bringing gifts at home.

ISSN:
0236-0551
Related Publications:
Pasiruošimas Kalėdų šventėms vilniečių šeimose : stresas ar malonumas? / Rasa Paukštytė-Šaknienė. Lituanistica. 2013, Nr. 4, p. 316-327.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31387
Updated:
2018-12-17 12:53:45
Metrics:
Views: 13    Downloads: 8
Export: